E2 Sensei Akademisi Eğitimcinin Eğitimi Semineri

E2 Sensei Akademisi Eğitimcinin Eğitimi Semineri

Sorun / Fırsat

İnsan Kaynakları alanında çalışanlar olarak sizden işletmedeki her bölümün dilini konuşmanız, önceliklerini bilmeniz ve onları anlamanız beklenir. Başarılı olmak için onlarla birlikte hareket etmek durumundasınız. Çok doğal bir süreç olan bu durum bir çok işletmede doğru kabiliyetlerle kolayca hayata geçebilir. İnsan kaynaklarının temelinde anlama ve anlatma vardır. Bu alanda çalışan biri olarak en önemli kabiliyetiniz eğitim olmalıdır.

İş dünyasını yakından incelediğinizde, sizde ekonominin artık tümüyle bilgi üzerine inşa edilmekte olduğunu göreceksiniz. Günümüzde en önemli unsur, bilgiyi yönetme ve birlikte çalıştığınız kişilere aktarma kabiliyetidir.

Bir işletmenin rekabet gücü çalışanların deneyim, kabiliyet ve bilgi birikimi ile belirlenir. Çalışanların bilgi ve kabiliyetleri ise ancak iyi uygulanan bir eğitim sistemi ile geliştirilebilir.

Bugün yaşadığımız hızlı değişim ve yoğun rekabetle baş edebilmek için yeni teknolojilere ulaşmanın yanı sıra iyi bir verimlilik düzeyi de sağlamak zorundayız. Çalışanlarımızın deneyim, bilgi ve kabiliyetleri verimliliğimizin geliştirilmesi için temel kaynaklarımızdır. Bilgi ve kabiliyetleri bu değişim sürecine uygun olarak geliştirmek ise ancak kurum içi eğitimlerle mümkündür.

Şirketinizdeki çalışanların eğitimi çok boyutlu bir süreçtir. İyi planlanmış, nitelikli eğitimciler tarafından verilen ve öğrenilenlerin hemen uygulamaya dönüştüğü eğitimler ancak size kurumsal kazanç ve yarar sağlar.

Eğitim süreçlerinin doğru yöntemlerle hazırlanıp yönetilmediği durumlarda, çalışanlarınızın öğrenme ve gelişme heyecanı düşer. Bu nedenle, gerek eğitim ve insan kaynakları yöneticisi olan sizlerin gerekse bölüm yöneticilerinin yaptıkları işi ve personel eğitimini çok iyi bilmeniz gerekir. Yöneticileriniz ekip ruhunu hissettirebilmek için personel profiline hakim olmalı doğru zamanlarda doğru adımları hem kendi adına hem de ekibi adına atabilecek donanıma sahip olmalıdır.

Bir çok işletmede belirli bir alanda çalışan başarılı kişilerin kısa sürede yönetici kademesine yükseldiğini görüyoruz.Çok az kişi unvanlarını değiştirmeden önce bu alandaki kabiliyetlerini geliştirme fırsatı bulmaktadır.

Günümüzde yaşadığımız bilgi toplumunun en önemli fırsatı hepimizin eşit şekilde “sürekli öğrenme ve kendini geliştirme” olanaklarına sahip olmasıdır. Bilginin üretilme hızının her geçen gün geometrik olarak arttığı bu zamanda sizin ve şirketinizin bir öğrenen organizasyona dönüşmesi gerekir. Öğrenen organizasyon yaklaşımı, bilgi çağının yeni örgütlenme anlayışının da temelini oluşturmaktadır. Öğrenen organizasyonların temeli, bireyler gibi işletmelerin de, öğrenme ve kendini geliştirmeyi, yaşamları boyunca sürdürmeyi amaçladıkları bir süreç olarak görmesidir.

Öğrenen organizasyonlar kavramı

Peter M. Senge tarafından şöyle tanımlanmıştır; Öğrenen organizasyon kişilerin gerçekten arzu ettikleri sonuçları elde etmek için kapasitelerini sürekli olarak geliştirdikleri, yeni sınırları zorlayan düşünce şekillerinin ortaya atıldığı, insanların sürekli biçimde beraber öğrenmeyi öğrendikleri organizasyonlardır. 

Sürekli öğrenme kabiliyetiniz şirketlerin yaşadığı belirsizlik ortamlarında en güçlü yeteneğinizdir. E2 Sensei Akademisi size şirketinizde bu kabiliyetleri oluşturmak ve sürdürmek için gerekli teknik ve sosyal kabiliyetleri kazandırır.

Hangi konularda gelişim sağlanmalı?

Bu alanda başarılı olmak için hem sosyal hem de teknik kabiliyetlerinizi geliştirmeniz gerekir.

Aktifeğitim Akademisi E2 Sensei Akademisi Eğitimcinin Eğitimi, 18 ana bölüm ve 111 konudan oluşmaktadır. Bazı konuları bugün tek başına ayrı bir eğitim olarak düzenlenen bu eğitimin içerik özetini incelemek için bize iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.

 • Aktifeğitim Teknikleri
 • İş Haritaları ile Görsel Düşünme ve Çalışma Teknikleri
 • Yetişkin Eğitimi
 • Takım Çalışmaları
 • Kişisel İletişim
 • Duyusal Algı Programlama Yaklaşımı
 • Eğitimde Koçluk Becerileri
 • Eğitimde Temel İlkeleri
 • Ön hazırlıklar ve Eğitim İhtiyaç Analizi
 • Eğitim Planlama ve Uygulama
 • İçerik Tasarımı
 • Ses ve Beden dili kullanımı
 • Eğitim sonuçlarını ölçme ve değerlendirme
 • Tek bir A4 sayfa ile 3 gün eğitim verebilme
 • Teknik ve Sosyal eğitim uygulama farkları
 • Suggestopedi Hızlandırılmış eğitim tekniği ve uygulama adımları

Çözüm

1999 yılında ilk projelerimizden birinde yer alan bu eğitime katılan bir Genel Müdür, eğitim sonunda; "Bugün işe başlasaydım zamanımın büyük bir kısmını insan kaynakları ve eğitim alanında harcardım. Kişilerdeki etkisini ve ortaya çıkan değişimi ancak yaşayarak anladım." demişti.

E2 Sensei Akademisi Eğitimcinin eğitimi semineri, bir çok katılımcı için aktifeğitim tekniklerini öğrenmek ve uygulamak ile birlikte bugün bir kişisel dönüşüm programı haline gelmiştir.

Yaşayarak öğrenme olarak isimlendirdiğimiz bu program yoğun uygulama modülleri ile zenginleştirilmiştir. Adım adım kolay tekniklerden zor olanlara doğru sürekli pratik uygulamalar yaparsınız. Hedefimiz bir süre sonra hiç düşünmeden bunları kolayca uygulayabilmektir.

Bu yolculukta kendi yeteneklerinizi keşfedecek ve gelecekte iyi bir yönetici olmanın temel kabiliyetlerini doğal olarak geliştireceksiniz.

Bugüne kadar verdiğiniz veya katıldığınız eğitimlerde zamanı en çok hangi başlıkta geçiriyorsunuz?

 • Okuma: Hazırlanan bir metni, asetatı veya sunumu okuma
 • Dinleme: Eğitimciyi dinleme
 • Seyretme, Görme: Ekrandan veya projeksiyondan hazırlanan PowerPoint sunumu veya bir filmi seyretme
 • Tartışma, pratik: Konu ile ilgili diğer katılımcılarla tartışmak veya pratik uygulamalar yapmak
 • Öğretme: Bir katılımcının diğer bir katılımcıya konuyu öğretmesi

E2 Sensei Akademisi Sizi diğer eğitimcilerden en az on yıl ileriye götürür. Bu seminerde öğreneceğiniz kabiliyetlerle, katılımcıların kişisel öz güvenin gelişmesini sağlamanın yanında öğrendikleri bilgilerin % 97 oranında bir davranış haline gelmesine yardımcı olabilirsiniz.

Prof. Dr. Georgi Lozanov - Suggestopedi Eğitim Tekniği

 • Hiç bir eğitim tekniği, bu kadar kısa sürede, bu başarıyı sağlayamaz. Prof. Dr. Heinz Mandi (Münih Ünv.)
 • Suggestopedi, 1960 Yılında Bulgar bilim adamı Prof. Dr. Georgi Lozanov, tarafından geliştirilmiştir. Bu teknik, eğitimin daha hızlı ve daha kalıcı olmasına yönelik oluşturduğu bir yöntemdir. Bu teknikte beden ve zihin faaliyetleri uyum içinde çalışır.
 • Bu teknikle hazırlanan eğitimler bedenin rahatlaması sonucunda beyin enerjisinin daha büyük bir kısmını zihinsel faaliyetlere aktarabilmesine olanak sağlar. Sugesstopedi yöntemi beynin her iki tarafında hitap eden metotların toplamıdır.
 • Bu yöntem, başta yabancı dili eğitimi olmak üzere bir çok alanda kısa sürede ve kalıcı öğrenmeyi sağlayan tüm olanakları bir araya getirmiştir.
 • Uzun yıllar sadece sınırlı sayıda kişinin öğrenebildiği ve ulaşabildiği bu teknikler E2 Sensei Akademisi eğitim seminerinin içerisinde bir eğitim modülü olarak yer almaktadır.

E2 Sensei Akademisi içeriği her yıl yetişkin eğitimindeki uluslararası gelişmelerle düzenli olarak yenilenmektedir.

Bu eğitim seminerine katılmak size ne yarar sağlar?

 • Yaşamınızda yeni bir sayfa açmak ve kariyerinize yön vermek için bir başlangıç noktası oluşturabilirsiniz.
 • Eğitimci yetkinliklerinizi geliştirebilir ve aktifeğitim teknikleri ile eğitimlerinizi çok daha verimli hale getirebilirsiniz.
 • Bugün bir çok işletmede Şirket Üniversiteleri / Akademileri kurulmaktadır. Sizde bu yapılanmada diğer adaylar arasından bilgi ve kabiliyetleriniz ile öne çıkabilirsiniz.
 • İnsan kaynakları ve danışmanlık alanında kendi işinizi kurmak istiyorsanız bunun için iyi bir başlangıç yapabilirsiniz.
 • İyi bir yönetici olmak için gerekli en önemli ve temel yetkinliği bu seminerde edinebilirsiniz.

E2 Sensei Akademisi Eğitimcinin Eğitimi semineri kurumunuza ne kazandırır ?

Bu eğitim programında organizasyonlarda öğrenmenin, öğretimin ve öğrenilenlerin uygulamasının tüm aşamalarını ele almaktayız. Size eğitim süreci boyunca neyi nasıl yapacağınızı öğretirken, denenmiş, başarısı kanıtlanmış 15 Yıllık pratik bilgiyi ve yaklaşımları aktarmaktayız. Yetişkin eğitimi alanında başarıyla uygulanan aktifeğitim teknikleri ile ilgili kuramsal bilgiyi anlaşılır ve uygulanabilir bir şekilde konuyla bütünleştirerek kolayca kullanımınıza sunuyoruz.

Uluslararası başarılı hizmet veren kuruluşlarda yıllık eğitim süresi kişi başı 90 / 130 saat arasında değişmektedir. Bu süreye mesleki ve teknik beceri eğitimleri dahil değildir.

Siz işletmenizde kaç saat eğitim yapıyorsunuz?

 • Sizde her yıl kişi başı 180 / 220 saat eğitimi işletmenizin kendi kaynaklarını kullanarak hayata geçirmek ister misiniz?
 • Yıllık 180 / 220 saat eğitim verdiğiniz bir kişinin başarısız olma ihtimali nedir?
 • Üstelik bu eğitimleri günlük çalışma programınıza ek bir yük getirmeden yapabileceğinizi göstersek ilginizi çeker mi?

Aktifeğitim tekniklerinin uluslararası başarısı, bugün bir çok sektörde kanıtlanmıştır. Bu teknikler yaşam boyu öğrenmeyi hedefler, iş performansını ve verimliliği geliştirir, kurumsal başarıyı ve büyümeyi destekler. Sizde aktifeğitim teknikleri ile tanışın, gücünü hissedin, etkisini ve işletmenizde yaratacağı sonuçlarını kendiniz görün.

Bu seminerde siz de eğitimci niteliklerinizi geliştirebilir ve aktifeğitim teknikleri ile şirket içi eğitimlerinize yeni bir boyut kazandırabilirsiniz.

Bu eğitime kimler katılmalı?

 •  İnsan kaynakları uzmanları
 •  Şirket akademileri eğitim uzmanları
 •  Profesyonel eğitim danışmanları
 •  Orta ve üst düzey yöneticiler
 •  Kalite sistem yöneticileri
 •  Kaizen ekip liderleri
 •  TPM ve TQM uzmanları

Bu eğitimde kullanılan teknikler neler?

 • Buzkırıcılar, Eğitim Aktiviteleri ve Benzetimler
 • Örnek Vakalar ve Ortak Akıl Çalışmaları
 • Yetkinlik Gelişim ve Değerlendirme Testleri
 • Aktifeğitim Teknikleri
 • Atölye Çalışmaları
 • Suggestopedi hızlandırılmış eğitim tekniği ve uygulama adımları

Bu eğitimde geliştireceğiniz yetkinlikler neler?

Bu eğitimde geliştireceğiniz yetkinlikler

 • Eğitim Yönetimi Yetkinliği
 • Eğitim Planlama Yetkinliği
 • Süreç Yönetme Yetkinliği
 • Eğitim İhtiyaç Analizi Yetkinliği
 • İş Başında Eğitim Yetkinliği
 • Eğitim Geliştirme Yetkinliği
 • Oyun Tasarımı Yetkinliği
 • Y.E.S. Eğitim Sistemi Yetkinliği
 • Buzkırıcı Geliştirme Yetkinliği
 • Örnek Olay Geliştirme Yetkinliği
 • Eğitim Araçları Geliştirme Yetkinliği
 • Sunum Teknikleri Yetkinliği
 • E2 Sensei Uygulama Yetkinliği
 • Çatışma Yönetimi Yetkinliği
 • Takım Liderliği Yetkinliği
 • İnsan Yönetimi Yetkinliği
 • Planlama ve Organizasyon Yetkinliği
 • Koçluk Yetkinliği
 • Başarı Odaklılık Yetkinliği
 • Suggestopedi Eğitimi Uygulama Yetkinliği


Belgelendirme

Eğitim semineri sonunda Yetkinlik Gelişim Belgesi verilir.

İptal ve Değişiklik

Eğitim seminerine herhangi bir nedenle katılamama durumunda, önceden bilgi verilmesi koşuluyla ödenen ücret, bir başka seminerde kullanılmak üzere açık hale dönüştürülebilir. Aksi durumda seminer bedeli fatura edilir. Seminer gününden önce bildirilen katılımcı değişikliği kabul edilmektedir. Aktifeğitim'in seminer yerini değiştirme, erteleme ve iptal etme hakkı saklıdır.

%100 Memnuniyet Garantisi

Eğitim seminerinde öğrendiğiniz bilgileri 12 ay boyunca tümüyle uygular, üzerinize düşen görevleri yerine getirir, gerekli pratik çalışmaları yapar ve buna rağmen bir ilerleme elde edememezseniz, ödediğiniz ücreti tümüyle iade ediyoruz. Bu yaklaşımdan yararlanmak için geri bildirim anketimizi doldurmanız yeterlidir. % 100 memnuniyet garantisi bizim size taahhüdümüzdür.

Eğitim Tarihleri ve Yeri

8-12 Ağustos 2022 - Ankara

5 Gün - (08:30 - 21:30)

Ağırlama

Eğitim semineri süresince çay-kahve ikramı, öğle, akşam yemeği ve konaklama bedeli eğitim ücretine dahildir

Eğitim Bedeli

Eğitim seminerine kişi başı katılım bedeli: 12.000.-TL + KDV

İletişim Formu

Lütfen ilgili konuyu seçiniz

Lütfen seçim yapın
Lütfen Adınızı ve Soyadınızı yazınız
Lütfen telefon numaranızı yazınız
@
Lütfen E-posta adresinizi yazınız
Lütfen şehir seçimi yapın
Lütfen taleplerinizi yazınız
Formu kayıt etmek için yukarıdaki kutuyu onaylamanız gerekir