Profesyoneller İçin Eğitim Kaynakları

Profesyonel eğitim setleri

Eğitim Oyunları El Kitabı Aktifeğitim Akademisi Eğitimcinin Eğitimi Sensei seviyesi katılımcılarının bilgi düzeyi göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Bu semineri henüz almadıysanız yayının bazı bölümlerini kullanmakta ve algılamakta zorlanabilirsiniz.

Sensei seviyesi ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.Eğitim Oyunları El Kitabı

 

Aktifeğitim Akademisi
Eğitim Oyunları El Kitabı
Türkiye'deki ilk ve tek kaynak

 

 

 

 

 

 

 


Yayın ilkeleri;

Aktifeğitim Eğitim Oyunları El Kitabı sadece aşağıdaki gruplarda yer alan kişilerce satın alınabilir.

 1. Aktifeğitim Akademisi Eğitimcinin Eğitimi -
  Sunum teknikleri semineri katılımcıları
 2. Aktifeğitim Akademisi Eğitimcinin Eğitimi
  Sensei Seviyesi semineri katılımcıları
 3. Eğitim Oyunları Tasarlama ve Hazırlama Atölye Çalışması katılımcıları
 4. Eğitim İhtiyaçları Analizi ve Eğitim Planlama Semineri katılımcıları
 5. Kurum içi eğitimler veren insan kaynakları uzman ve uzman yardımcıları
  (Sadece kurum içi eğitimlerde kullanmak üzere)
 6. Bağımsız eğitimciler, kişisel kullanıcılar ve danışmanlık şirketlerine satış mümkün değildir.

Şemsettin Akçay

Sizde Aktifeğitim teknikleri ile Tanışın, Gücünü hissedin,
Etkisini ve sonuçlarını kendiniz görün!

Sayın Eğitimcimiz,

Bugüne kadar uyguladığınız eğitimlerinizde, katılımcıların yeterli bilgi ve yetkinlik kazanamadıkları konusunda endişe yaşadınız mı? Katılımcıların eğitimden çıkarken birbirlerine "Ben bu eğitimden bir şey anlamadım, ya sen ? " diye sorduklarına tanık oluyor musunuz?

“Aktifeğitim”

Son yıllarda dünya çapında yaygınlaşan etkin bir eğitim sistemi haline gelmiştir. Katılımcıların "yaşayarak öğrenme" olarak tanımladığı aktifeğitim; kişilerin öğelerle direkt olarak çalıştığı, insanlar, fikirler ve olaylarla doğrudan ilişki içinde edindiği deneyimlerini yorumlayarak yeni anlayışlar geliştirdiği bir öğrenme şeklidir.

Yaklaşık olarak 19 yıl önce, eğitimlerimizde aktifeğitim tekniklerinden etkileşimli oyunları kullanmaya başladık. Eğitimlerimizde katılımcılar konu ile ilgili uygulamalar yaptıkça eğitimden elde ettiğimiz sonuçlar da daha verimli olmaya başladı.

Tam Rekabet

Bir ürünün veya hizmetin çok satıcısı varsa, Sektöre giriş zor değilse, Ürün yada hizmetin üretimi ile ilgili bilgi herkese açıksa, Ürünler homojen bir özellik (birbirine benziyorsa) taşıyorsa, Bu koşulların olduğu sektörde TAM REKABET vardır.

Geçmişte ekonomi kitaplarında yalnızca teorik bir durum olarak nitelenen bu ortam uluslararası gelişmelere paralel olarak bugün neredeyse tüm sektörlerde yaşanmaktadır. Bu ortamın getirdiği en önemli özellik rekabet koşullarının her geçen gün artması ile kar oranlarının çok düşük seviyelere inmesidir.

Tam rekabet koşullarında ürün ve hizmetlerinde fark yaratabilen işletmeler kar seviyelerini belirli bir düzeyde tutabilecek ve ayakta kalabilecektir.

İşletmelerin geçmişten bugüne kadar olan gelişme çizgisine bakıldığında, günümüzde en önemli sermayenin insan olduğunu görmekteyiz. Tam rekabet ortamının yaşandığı bugün, işyerinde çalışan personel o iş yerinin rekabet gücünü ve performansını doğrudan etkilemektedir. her sektörde kullanılan ekipmanlar, iç ve dış dekorasyon, fiziki imkanlar gibi unsurlar artık rekabet unsuru olmaktan çıkmıştır. Bugün, işletmeleri birbirinden ayıran ve onlara rekabet gücü katan insan unsuru (entellektüel sermaye) en ön planda yer almaktadır.

Aktifeğitim Teknikleriyle, sizde verdiğiniz eğitimlerde rekabette fark yaratabilecek insanların yetiştirilmesine yardımcı olacaksınız. Eğitimlerinizde aktardığınız konular daha kolay anlaşılacak ve günlük iş yaşamında daha rahat uygulanacaktır. Eğitimlerinizdeki verimliliği arttırmak için "Eğitim Oyunları" yayınını hazırladık.

Genelde eğitimciler başkalarının hazırladıkları oyunları kullanmayı daha kolay bulmaktadır. Biz de başlangıçta bir oyun tasarlamaktansa hazır oyunları kullanmayı tercih etmekteydik. Bir süre sonra kullandığımız oyunları değiştirmeye ve eğitim ihtiyaçlarına uygun düzenlemeler ve ilaveler yapmaya başladık. Yazılan kurallara uygun oynamaktansa kurallar üzerinde oynamaya başladık. Aktifeğitim Eğitimcinin Eğitimi seminerini düzenlemeye başladıktan sonra katılımcılara hazır oyunlar vermek yerine kendi oyunlarını nasıl yaratacakları konusunu öğretmeye başladık.

“Gerçekten öğrenme tarzları farklı kişilere aktifeğitim tekniklerini
uygulamak mümkün mü?” diye bir soru sizin de aklınıza gelebilir...

Hem genel katılıma açık eğitimlerde hem de kurum içinde düzenlenen eğitimlerde kişisel çeşitlilik gittikçe artmaktadır. Eğitime katılan kişiler yaş, kültür, bilgi birikimi, öğrenme tarzları, kişilik tipleri, iş üslupları, geçmiş deneyimler gibi bir çok unsurda farklılık göstermektedirler. Yeni nesiller eskisine oranla bireysel farklılıklara daha çok önem vermektedirler. Eğitim oyunları ve diğer etkileşimli stratejiler bu çeşitlilikteki bir grupta daha etkin olmaktadır.

“Eğitimde nasıl bir değişim var?”

Daha fazla eğitim

Eğitimcinin eğitimi programları, eğitimci-kolaylaştırıcı (Facilitator- eğitimci koç) biçimine dönüşmektedir. Geçmişte kolaylaştırıcı eğitimciler (Kişilere bir şey öğretmektense kendi kendilerine keşfetmelerine yardımcı olan) çok yaygın değildi. Günümüzde bir çok eğitim kurumu uyguladıkları eğitim modellerini bu yöntem doğrultusunda değiştirmektedir. Aynı zamanda kolaylaştırıcı eğitimci modeli organizasyonlarda kurum kültürü ve kimliği yaratma, proje yönetimi, sistem düşüncesi, gelecek planlama ve takım kurma çalışmalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Kolaylaştırıcı üslubun kullanıldığı eğitimlerde interaktif uygulamalar sonuca daha rahat ulaşılmasına yardımcı olmaktadır.

Katılımcıları değiştirmek için sadece 30 dakika yeter

Yeni nesildeki değişimler

1975 yılından sonra yetişen kuşaklar ile eski kuşaklar arasında oldukça fark vardır. Bu yeni kuşak Susam Sokağı, video ve bilgisayar oyunları ile yetişmişdir. Bu kişilerin öğrenme biçimlerine baktığımızda geleneksel teknikler yetersiz kalmaktadır. Marc Prensky (2000) tarafından yapılan çalışmalar; yeni kuşakların yapılan işleri daha görsel hale getirmeyi tercih ettiğini, daha sabırsız olduğunu, düz yazılar yerine görsel şekillerle desteklenmiş metinleri tercih ettiklerini göstermektedir. Bu yeni neslin dikkat süresinin daha kısaldığı gözlenmektedir. Yapılan araştırmalar interaktif uygulamalarla daha hızlı ve kalıcı bilgi öğrendiklerini ortaya koymaktadır. Yeni neslin favorileri eğitim oyunları, sanal dünya ve deneyimsel aktivitelerdir.

Eğitim Oyunları yayını ile; Buzkırıcılar, Etkileşimli hikayeler, Çerçeve oyunlar, Benzetim oyunları gibi tüm Aktifeğitim Tekniklerini örneklerle paylaşıyoruz.

Her teknikte en az birkaç oyun örneğinin yer aldığı bu yayın ile sizin de kendi aktivitelerinizi kolayca oluşturmanız hedeflenmiştir. Teknikleri bir kez öğrendikten sonra, kendi aktivitelerinizi oluşturmak 15 - 20 dakikanızı alacaktır.

Sizi de eğitimlerinize yeni bir boyut katacak olan aktifeğitim tekniklerini uygulamaya davet ediyoruz.

Eğitim Oyunları El Kitabı - Yüzlerce eğitim aktivitesi ve oyunu bir arada

Eğitim Oyunları El Kitabı A4 boyutunda dörtlü klasör formatında hazırlanmıştır. Bu sayede istediğiniz bölümü dosyadan çıkarıp yanınızda götürebilirsiniz. Mevcut baskısı 718 sayfadır. Bir klasör halinde düzenlenmiştir.

Aşağıda "Eğitim Oyunları" yayınımızda yer alan bölümlerden bazı başlıkları bulacaksınız.

 • Çerçeve Oyunlar

 • Değer zarfları,

 • Planlı paylaşımlar,

 • Yaratıcı Teknikler,

 • Öğe Sihirbazı,

 • G Vitamin,

 • Kağıt ve Kalem,

 • Tartışma Grupları,

 • Beyin Fırtınası,

 • Sırlama Oyunları,

 • Kart Oyunları,

 • Sorgulama Oyunları,

 • Matris Oyunlar,

 • Beş Adım,

 • Ben Öğretirim,

 • Öğrenme Takımı,

 • Konferans Oyunları

 • Benzetim Oyunları:

 • Gerçeğe yakın oyunlar,

 • Devinimli Öğrenme,

 • Takımlarda Yankı Aktiviteleri,

 • Senaryo-Örnek Olay Aktiviteleri,

 • Eğitim Araçları,

 • Üretim Benzetimleri,

 • Süreç Benzetimleri,

 • Sorun Çözme Benzetimleri,

 • Felaket Benzetimleri,

 • Değişmeceli Benzetimler,

 • Etkileşimli Hikayeler,

 • Yaratıcı Drama,

 • Nakit Benzetimler,

 • Şok Aktiviteler,

 • Üç Köşe

 • Buzkırıcılar:

 • Açılış Aktiviteleri,

 • Enerji Vericiler,

 • Takım Çalışmaları,

 • Kalabalık Grup Aktiviteleri,

 • Bireysel Aktiviteler,

 • Güven Aktivteleri,

 • Çiftli Aktiviteler,

 • Yaratıcı Problem Çözme,

 • Zihinsel Aktiviteler,

 • Dış Mekan Aktiviteleri,

 • Fiziksel Aktiviteler,

 • Rahatlama Aktiviteleri,

 • Kapanış Aktiviteleri

 

Eğitim Oyunları El Kitabı

 

 

Yetişkin eğitimindeki bu temel başvuru kaynağına sizde sahip olmak ister misiniz?

Eğitim Oyunları yayını, ileride yapacağımız ilavelerin eklenebilmesi için dörtlü dosya formatında hazırlanmıştır. Bu format hem ilaveleri kolaylaştırmak hem de eğitimcilerimizin ihtiyaç duyduğu sayfaları çıkarıp eğitime beraber götürebilmesine olanak sağlamak için tasarlandı.

Profesyonel olarak bu tür bir Türkçe kaynağın olmayışının sıkıntısını uzun zamandan beri yaşıyorduk. Bu nedenle "Aktifeğitim Eğitimcinin Eğitimi" programına katılan herkesin "Bu tür bir yayını nereden bulacağız?" sorusu bizi 2005 yılında bu yayını hazırlamaya yönlendirdi.

Aktifeğitim tekniklerinin en önemli araçlarından birisi olan eğitim aktivitelerinin tümünü kapsayan bu yayınımız, her yıl yapılan aktivite, eğitim oyunları, yeni eğitim tekniklerinin ve uygulama yöntemlerinin de ilavesi ile profesyoneller için bir başvuru kaynağına dönüşmüştür.

Eğitim Oyunları yayınımız her yıl kullanıcılarımızdan gelen istekler ve sektördeki gelişmeler doğrultusunda yenilenmektedir. Ayrıca her yıl yeni aktiviteler, oyunlar, buzkırıcılar, yeni gelişen eğitim teknikleri takip edilmekte ve yayına eklenmektedir. Size zaman kazandırmak için biz çalışıyoruz. Eğitim Oyunlarımızı alan kişi ve kurumlara, bir yıllık telefon desteği ücretsiz olarak sunulmaktadır. Sizde bu fırsattan yararlanın.

 

Eğitim Oyunları El Kitabı

 

 

“İş Haritalarını Kullanarak Eğitimlerde verimliliğimizi % 30 Arttırdık

“İş Haritalarının yaratıcısı! Tony Buzan anlatıyor...

Mind Maps® - Zihin Haritası kavramını Tony Buzan ortaya koymuştur.

Tony Buzan, tüm beyin becerileri alanımızı keşfedip geliştirebilmemizin bir yolu olan devrimsel zihin haritası kavramının doğuşunu şöyle açıklamaktadır.

" İlk önemli adım ben on dört yaşımdayken ortaya çıkmıştı. Zeka, hızlı okuma ve hafıza konularında bir sürü teste tabi tutulmuştum. Sonuçlar zayıftı ve bana sonuçları asla değiştiremeyeceğimi söylediler. Bu durum beni öfkelendirmişti ve anlamakta zorluk çekmiştim. Fiziksel egzersiz insanı güçlendiriyorsa, doğru zihinsel egzersiz insanın zihinsel performansını neden arttırmasın? Eğer doğru tekniği yaratabilirsem sonuçlarında mutlaka ilerleme olacaktır. Bu inanç ile derhal bu sorun üzerinde çalışmaya başladım. Bir konuyu anlamaya çalışmada kullanılabilecek verimliliği en az olan metodun, öğrencilerin asırlardır almakta olduğu türden notlar almak olduğunu anlamam da bu aşamada oldu.

Ben bu tür notları sıkıcı ve işe yaramaz bulurdum. Ne kadar not almaya çalışırsam konuyu da o kadar az anlıyormuşum gibi görünürdü. Sonraki altı yıl boyunca hiçbiri beni tatmin etmeyen alışılmamış çeşitli çalışma teknikleri düşündüm.

Yirmi yaşımda, British Columbia Üniversitesi'nde öğrenim görürken, hafızamı ve not alma tarzımı geliştirmek üzerinde ciddi bir şekilde çalışmaya başladım. İlk olarak, hafızanın doğasını ve özellikle hatırlananları inceledim. Bu, kaçınılmaz bir şekilde benzetmeleri, çağrışımları ve mekan kavramını içermektedir. Sonra, büyük beyinlerin not alma yöntemlerini inceledim ve istisnasız bir biçimde hepsinin imgeler, resimler, oklar ve diğer bağlayıcı araçlar kullandıklarını gözlemledim.

Bu birleşik çalışmanın sonucu, 1969 yılında sonradan benim "Akli Yetkinlik" diye adlandırdığım hatırlama/öğrenme/düşünme sistemlerinin bir parçası durumuna gelen zihin haritası çıkarma kavramı doğdu. Ne kadar çözümlersem, o kadar heyecanlanıyordum. Kendimi Tutankamon'un mezarını keşfedenler gibi hissediyordum. İlk başlarda bir anahtar deliğinden bakmış ve fantastik bir takım şeyler olabilecek belirsiz şekiller görmüştüm. Sonra karanlık sayılabilecek bir odaya girmiş ve içeridekilerin hayret verici potansiyeline şahit olmuştum. Ardından keşfettiğim hazinenin üzerine bir ışık yakmayı başardım. Bulgularım sadece bana ait değillerdi, herkesle paylaşılabilirlerdi (ve zenginlik paylaşıldıkça da artacaktı).

Dünyaya keşfimden söz etmeyi çok istemiştim ve hala da istiyorum. Keşfimin ilk aktarımı 1974'te Use Your Head (Kafanı Kullan) isimli kitabımın yayınlanmasıyla ve aynı isimle dizi haline getirilen ve on yıl boyunca her yıl tekrarlanan BBC programlarıyla oldu. Fikirlerimi yaymak, akademik eğitim, işletme ve hükümet kuruluşlarında ders vermek üzere dünya çapında yapılan yirmi yıllık seyahatleri gerektirmişti. Sonra 1990'ların başında, öğretmenlerin eğitildiği ve Akli Yetkinlik sertifikasının verildiği Buzan Centres'ın Vanda North tarafından kurulması gündeme geldi. Zihin haritası hatırlamayı da kolaylaştıran beyne dost bir not alma sistemi sağlamaktadır. İki çalışma alanı görevdaşlık (sinerji) olarak bir araya gelmişti."

İş Haritaları Kitabı da, Eğitim Oyunları  Baskısına ücretsiz ilave edildi...

İş Haritaları ile ilgili ilave bilgiler için, Lütfen Burayı tıklayın.

 

Eğitim Oyunları El Kitabı

 

 

Şemsettin Akçay

Bugüne kadar, aktifeğitim tekniklerini kullanarak gerçekleştirdiğimiz eğitimlerimiz için  katılımcılarımızın görüşleri


**********
Sizinle geçen zamanda hiç sıkılmadım. İletişim kuramadığım kişilerle bundan sonra öğrendiklerimi uygulayacağım. Zamanımızın kısıtlı olması üzücü. Bu eğitimi çocuklarımız ve eşlerimiz keşke bizimle paylaşsa. Teşekkür ederim.
**********
Değerli hocam Şemsettin Akçay Hep söyledikleri gibi hayatta yaşadıkça bazı bilgilere ulaşıp bazı şeyleri öğreniyorsun. Sanırım hayatımda gerçekten de çok şanslı zaman diliminin içerisindeyim. Sayenizde kendimi biraz daha geliştirme ve biraz daha öğrenme fırsatı buldum ve eminim ki hayatımda bundan sonra pozitif değişiklikler olacak. Çünkü öyle şeyler öğrettiniz ki hem işim hem çevrem hem ailemle olan ilişkilerim öylesine düzene girmek üzere. Üzere dedim çünkü daha kat etmem gereken çok yol var. Size her şeyden önce bu yolu ve bu yoldan nasıl yürümemi öğrettiğiniz için çok minnettarım. Teşekkür ederim. Saygılarımla.
**********
Teşekkürler..aslında bu eğitim sayesinde benim hayata bakış açım değişti. İlk başta evimde uygulamaya başladığımda eşimle benim aramda bayağı kopukluk kopukluk varmış. Sebebi de ben! Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır sözünü bir kez daha kanıtladı, bu eğitim. Artık bundan sonra hiç kimseyi dinlemeden, kızmayacağım, yorum yapmayacağım. Eksiklerim olduğu kadar bende var olan yeteneklerimi ortaya çıkarmanın zamanı geldiğini düşünüyorum.
**********
Hocam hayatımda öğrendiğim şeylerden daha çok şey öğrendim şu iki günde 1 dakikanın ne kadar uzun olduğu sen ben konuşmaları ve her şeyden önemlisi insanın değeri, öğrendim, her şey için teşekkürler.
**********
İnanın ki bir insanın yaşam boyunca anlatamadıklarını anlattınız. Gerçekten beni o kadar etkiledi ki konuşmanız. Size canı gönülden teşekkürlerimi sunarım. Şunu belirtmek isterim ki tekrar böyle bir toplantıda sizinle olup konuşmalarınızı mütevazı bir şekilde dinlemeyi temenni ederim.
**********
Her şeyden önce bizim için göstermiş olduğunuz ilgiye çok teşekkür ederim. Anlattığınız ve uygulattığınız çalışmalarda gerçekten birçok şey öğrendim. Zaman zaman siz anlatırken kendime çok kızdığım, zaman zaman gerçekten gururlandığım anlar da oldu. Eğitimin ne kadar faydalı bir şey olduğunu bir kez daha anladım. Gerçekten çok iyi bir öğretici ve konuşmacısınız. Sizi tanımış olmak gerçekten benim için çok önemli ve asla bir kez daha yakalayamayacağım güzel bir anı oldu. Şunu da söylemek istiyorum ki çok tonton ve şeker bir insansınız. Saygılarımla.
**********
Sayın Şemsettin Akçay, Bize ayırdığınız zamanınızın değerli olduğunu biliyorum ve bize ayırdığınız için teşekkür eder ve bize verdiğiniz ve anlattığınız için çok mutlu olduk ve müdürlerimize de böyle bir imkan verdiklerinden dolayı çok teşekkür ederiz ve sizin gibi insanlara ihtiyacımız var.
**********
İlk günden itibaren ılımlı, sabırlı, coşkulu ve hareketli bir performansınız olduğunu düşünüyorum. Alanınızda bilgi birikiminiz oldukça iyi olup, bunu katılımcılara aktarma şekliniz de gayet hoştu. Zengin kelime dağarcığınız ve yaşanmış olaylarınızla tüm dersleri hareketlendirdiniz. İyi eğiticiliğiniz ile geldiğimde kendim için düşündüğüm olumsuzlukları yok ettiniz. Bu yüzden bende size teşekkür ederim.
**********
Eğitime gelirken hiçbir değişiklik olmayacağı kanaatindeydim. Çünkü daha önce böyle bir programa katılmıştım ve teoriden öteye gitmemişti. Bu duygular altından Pazartesi günü eğitime geldiğim zaman sevecen, üzerinde garip bir elbisesi bulunan bir adamla karşılaştım. Sevecenliğiniz hoşuma gitmesine rağmen, elbisenizi garipsedim. İşte yine o ilgi çekmeye çalışanlardan birisi diye düşündüm. Ama zaman ilerledikçe böyle olmadığını ve çok doğal olduğunuzu gördüm. Doğal olmasaydınız bu elbiseyi eğitim dışında dışarıda giymezdiniz. Velhasıl daha çok yazacak çok şey var ama, bıraktığınız iz sevimli, doğal, çalışkan, eğitim programı farklı bir insanla karşılaştım. Pazartesiden bu güne ben de çok şeyler değişti. Teşekkür ediyorum. Daha sonra görüşmek üzere.
**********

Diğer katılımcıların görüşlerini okumak için burayı tıklayın

Her insanın gelişmeye açık bir yönü mutlaka vardır © 1999 - 2013