Hedef Odaklı Yaratıcı Takımlar Eğitim Semineri

Hedef Odaklı Yaratıcı Takımlar Eğitim Semineri

Sorun / Fırsat

Hedef odaklı çalışmayan şirketler, rekabet rüzgarının içinde kaybolur giderler.

Belirlenen hedeflere, belirlenen zaman ve belirlenen kaynaklarla ulaşılmış ise, bu sonuç; iyi bir takım çalışması ve başarılı bir iş olarak değerlendirilir. Bir çok çalışmada ekiplerin verimliliğinin önündeki en önemli engel, hedeflerin doğru şekilde belirlenmemesidir. Yapılan çalışmalara baktığımızda hedeflerin aşağıdaki şekilde ifade edildiğini görmekteyiz;

 • Satışları ve geliri arttırmak,
 • Maliyetleri azaltmak,
 • İçinde bulunduğumuz sektörde lider olmak,
 • Üretim kalitemizi arttırmak,
 • Kalite sorunlarını azaltmak,
 • Müşteri memnuniyetini sağlamak,
 • İmalat süreçlerinden verimliliği arttırmak.
 • Yeni ürünler yapmak
 • Yeni hizmetleri devreye almak
 • Yeni müşteriler bulmak
 • Müşteri sadakatini sağlamak

Bu şekilde belirlenen hedef tanımları, içerisinde geçen belirsizlikler nedeni ile, çoğu zaman istenilen sonuca ulaşmaz. Ulaşılmayan hedefler ve bunlara yönelik çalışmaların başarısızlığı için bir çok bahane bulunur. Asıl sorun yapılan çalışmalardan ziyade hedef tanımlarının doğru şekilde belirlenmemesidir.

Bir hedefin doğru şekilde belirlenmesi için, öncelikle hedefin gerçekleşmesi durumunda hangi amaca hizmet edeceğinin bilmek önemlidir. Amaç, hedef arasındaki bağların kurulması bilenler için kolay, bilmeyenler için gereksiz çalışmalardır. Hedefin doğru şekilde belirlenmesi ve ifade edilmesi ise ayrı bir sorun olarak ortada durmaktadır. İşletmelerde genelde yaşanan sorunlara baktığımızda, büyük bir bölümünün amaç, hedef ve bunlara yönelik plan ve uygulamalardan kaynaklandığını görmekteyiz.

Gün içerisinde yapılan tüm işlerin, bir hedefin parçası olması gerekir. Hedefler bazen birden fazla alt hedeflere ayrılabilir. Bir amaca bağlı olmayan hedefler ise yolunuzu kaybetmenize yol açar. Bizim gibi dalgalı ekonomilerde yaşayan şirketlerin bahanesi, piyasalarda bu kadar değişkenlik varken bu çalışmalara ve bu tür bilgilere, yetkinliklere önem ve öncelik vermek gereksizdir düşüncesidir.

Eğitim yaşamımızda öğrendiğimiz bilgilere baktığımızda, çok az kişinin amaç, hedef tanımları ve bunların gerçekleştirilmesi için gereken planlama tekniklerini öğrendiğini gözlemlemekteyiz. Hepimizin gönlümüzde bu konularda yetkin ve yetenekli çalışanlara sahip olmak geçer. Dilekler ve gerçekler farklıdır.

Hedef belirlemek, aksiyon planları oluşturmak, KPI (Anahtar Performans Değerleri) değerlerini belirlemek başarılı bir takım çalışması ve iş sonuçları için geliştirilmesi gereken temel kabiliyetlerdir.

Belirlenen hedeflere, belirlenen zamandan daha kısa sürede ve daha az kaynakla ulaşmak ise, takım üyelerinin yaratıcı kabiliyet düzeyine bağlıdır. Yaratıcı düşünce ve uygulamalar herkesin öğrenebileceği bir kabiliyet dizisidir. 

Yaratıcı kabiliyetleri gelişmiş bir takım ile, belirlenen hedeflere ulaşılması ve daha az maliyetle gerçekleştirilmesi mümkündür.

Sizi, rakiplerinizden ayıran en güçlü şey, bilginiz ve bunu uygulama hızıdır. Bunun için yönetici ve çalışanları, hedef odaklı çalışma kültürü ve uygulamaları alanındaki yetkinlik ve kabiliyetlerini geliştirmek kaçınılmazdır. 

Hangi konularda gelişim sağlanmalı?

Bu eğitimde yer alan konular

 • Amaç, Hedef, KPI ve Planlama Araçları
 • Amaç ve Hedef ağacı uygulamaları
 • KPI tanımları oluşturmak
 • Endüstri 4.0 uygulamaları ve KPI yaklaşımı
 • İş süreçlerinde kurumsal olgunluk seviyesi
 • Takım nedir? Niçin takım çalışması gerekir?
 • BİZ yaklaşımı ve takım kültürü nasıl oluşur?
 • Hedef odaklı takım kültürü
 • İş Haritaları ile hedeflerin yönetimi nasıl yapılır?
 • İletişim çatışmaları ve çözümleri
 • Takımlarda yaşam döngüsünün başarıya etkisi
 • Kurumsal hafıza nasıl sağlanır?

Çözüm

Amaç, hedef, KPI ve planlama araçlarının öğrenilmesi yetkinlik gelişim alanlarının belirlenmesini kolaylaştırır. Hedef ağacı yaklaşımı bu tür sorunların çözümünde ilk öğrenilmesi gereken temel kabiliyetlerden birisidir. KPI tanımları ve uygulamaları ile endüstri 4.0 uygulamalarına hazır hale gelirsiniz.

Yaratıcılık yönü gelişmiş takımlarla hedeflere ulaşmak çoğunlukla daha kısa sürede ve daha az kaynak maliyetleri ile gerçekleşir. KPI tanımlarının nasıl oluşturulacağının öğrenilmesi, buna uygun süreç ve alt yapı çalışmalarını kolaylaştırır. KPI uygulama kabiliyetleri geliştikçe, bütçe ve hedef gerçekleşme oranları doğal olarak artmaya başlar.

Öğrenilen ve uygulamaya kolayca dönen bu çalışmalar sayesinde şirketinizde hedef odaklı çalışma kültürü gelişmeye başlar. Gerçekleşen hedef sayısının artması ile şirketin rekabet gücü artmaya başlar. Hedeflenen bütçelerin gerçekleşmesi ile yıl sonu ulaşılmak istenen kazançlar kolaylıkla gerçekleşir.

Bu eğitim seminerine katılmak size ne yarar sağlar?

 • Hedef odaklı çalışma kültürünü geliştirebilirsiniz.
 • BİZ kültürüne dayalı takımlar oluşturabilirsiniz.
 • Bütçe ve iş planlarınızı kolayca gerçekleştirebilirsiniz.
 • Şirket içerisindeki iletişim çatışmalarını azaltabilirsiniz.
 • İş planlama araçlarını başarı ile kullanmayı öğrenirsiniz.
 • Amaç ve hedeflerin nasıl belirlenmesi gerektiğini öğrenirsiniz.
 • Endüstri 4.0 uygulamaları için temel unsurlardan birisi olan KPI kabiliyetlerini kazanırsınız.
 • İş süreçleriniz deki olgunluk seviyelerini belirlemeyi öğrenirsiniz.
 • Takım yaşam döngüsü bilgisi ile başarı oranınız artar.

Bu eğitime kimler katılmalı?

 • Satış yöneticileri
 • Pazarlama yöneticileri
 • Perakende ve mağaza yöneticileri
 • Orta ve üst kademe yöneticiler
 • İnsan kaynakları uzmanları
 • Konaklama tesisleri yöneticileri
 • Satın alma uzmanları
 • İmalat Alanı Yöneticileri

Bu eğitimde kullanılan teknikler neler?

 • Buzkırıcılar, Eğitim Aktiviteleri ve Benzetimler
 • Örnek Vakalar ve Ortak Akıl Çalışmaları
 • Yetkinlik Gelişim ve Değerlendirme Testleri
 • Aktifeğitim Teknikleri

Bu eğitimde geliştireceğiniz yetkinlikler neler?

 •  Yazılı İletişim Yetkinliği
 •  Sözlü İletişim Yetkinliği
 •  Çatışma Yönetimi Yetkinliği
 •  Değişim Yönetimi Yetkinliği
 •  Hedef Belirleme Yetkinliği
 •  Planlı Çalışma Yetkinliği
 •  KPI Uygulama Yetkinliği
 •  Takım Çalışması Yetkinliği
 •  Takım Liderliği Yetkinliği
 •  Görev Dağılımı Yetkinliği
 •  Başarı Odaklılık Yetkinliği
 •  Yetkilendirme Yetkinliği

Belgelendirme

Eğitim semineri sonunda Yetkinlik Gelişim Belgesi verilir.

İptal ve Değişiklik

Eğitim seminerine herhangi bir nedenle katılamama durumunda, önceden bilgi verilmesi koşuluyla ödenen ücret, bir başka seminerde kullanılmak üzere açık hale dönüştürülebilir. Aksi durumda seminer bedeli fatura edilir. Seminer gününden önce bildirilen katılımcı değişikliği kabul edilmektedir. Aktifeğitim'in seminer yerini değiştirme, erteleme ve iptal etme hakkı saklıdır.

%100 Memnuniyet Garantisi

Eğitim seminerinde öğrendiğiniz bilgileri 12 ay boyunca tümüyle uygular, üzerinize düşen görevleri yerine getirir, gerekli pratik çalışmaları yapar ve buna rağmen bir ilerleme elde edememezseniz, ödediğiniz ücreti tümüyle iade ediyoruz. Bu yaklaşımdan yararlanmak için geri bildirim anketimizi doldurmanız yeterlidir. % 100 memnuniyet garantisi bizim size taahhüdümüzdür.

Eğitim Tarihleri ve Yeri

3 Şubat 2022 - Ankara

1 Gün - (09:30 - 16:00)

Ağırlama

Eğitim semineri süresince çay-kahve ikramı ve öğle yemeği eğitim ücretine dahildir

Eğitim Bedeli

Eğitim seminerine kişi başı katılım bedeli: 1.600.-TL + KDV

İletişim Formu

Lütfen ilgili konuyu seçiniz

Lütfen seçim yapın
Lütfen Adınızı ve Soyadınızı yazınız
Lütfen telefon numaranızı yazınız
@
Lütfen E-posta adresinizi yazınız
Lütfen şehir seçimi yapın
Lütfen taleplerinizi yazınız
Formu kayıt etmek için yukarıdaki kutuyu onaylamanız gerekir