Logolarımız ne anlatıyor?

Şirket logoları ve temsil ettiği değerler

İşletmelerin görsel sembolleri olan logoların özel bir anlamları vardır. Her biri, temsil ettiği işletmeyi ve hayata bakış açısını anlatır.

Her alanda kullanılan bu logolar, bir süre sonra o işletmeden hizmet alan kişilerin hafızasında yer etmeye başlar. Onu her gördüğünüzde işletmeyi ve temsil ettiği değerleri hatırlarsınız. Bu nedenle logo çalışmaları reklam ajansları tarafından uzun ve yoğun bir çalışma sonunda ortaya çıkar. Bir çok seçenek arasından özenle belirlenir.

Tüm satış ve pazarlama çalışmalarının kalbinde yer alan logolar, eğer iyi bir hizmet sunuyorsanız uzun yıllar hafızalarda yer alır. Sizin sesiniz olur.

Bizim logolarımız ve ifade ettikleri değerler aşağıda yer almaktadır.

Aktifeğitim logomuz

Yeşil Çerçeve: Yaşadığımız ortamı, çevreyi ve algılama biçimimizi temsil eder. Yeşil dünya üzerinde en çok bulunan renktir. Hepimizin yaşadığı çevre ve dünyayı algılama biçimimiz faklıdır. Tıpkı Dünya üzerinde binlerce tonu olan yeşil gibi.

Sarı: Güneşi temsil eder. Yaşadığımız çevreyi algılamamız Onun sayesinde olur. Biz logomuzda kendi yeteneklerini ve çevresindeki gelişimleri fark eden kişi olarak kullanmaktayız.

Kırmızı: Canlanmayı ve harekete geçmeyi temsil eder. Logomuzda gelişim için ilk adımları atan ve kontrolü ele alan kişi olarak kullanmaktayız.

Mavi: Sonsuzluğu ve büyümeyi temsil eder. Kendisini geliştirmek için, kişisel algıların ve yaşadığı çevrenin dışına çıkan kişileri temsil eder. Artık gelişim için bir sınır veya limit yoktur. Bu nedenle yeşil çerçevenin dışına taşmıştır.

Aktifeğitim Akademisi logomuz

Ağaçlar işletmelere benzer. Nasıl bir toprakta yetişirse yetişsin eğer gereken besinleri bulabiliyorsa uzun yıllar ayakta kalırlar. Bu nedenle işletmeleri temsil etmek üzere ağaç sembolü seçilmiştir.

Ağacın kökleri işletmenin ilkelerini ve misyonunu temsil eder. Bu işletme için neler vazgeçilmezdir ? Yazılı olsun veya olmasın, her işletmenin bir misyonu ve ilkeleri vardır. Bu değerlere, ne oranda bağlı olduğunuz ve nasıl uyguladığınız önemlidir.

Sağlıklı yetişen bir ağacın dalları her yöne eşit şekilde yayılmıştır. İşletmelerinde sağlıklı büyüyebilmesi için her yönde (Tedarikçiler, Çalışanlar, Sosyal sorumluluk, Kurumsal yönetim, Müşteriler vb.) gelişime ihtiyaçları vardır.

Her işetmenin asıl amacı kâr elde etmektir. Kâr etmeyen bir işletmenin yaşaması mümkün değildir. Tıpkı ağaçların soluması gibi. Bir şeyler verir ve bir şeyler alırsınız. Aldıklarınız verdiklerinizden çoksa hayatta kalırsınız.

Ağaç üzerindeki yıldız “ Her işletmenin gelişmeye açık bir yönü mutlaka vardır ” ifadesini temsil etmek için var. Bugüne kadar yaptığımız tüm projelerde gelişime açık yönü olmayan bir işletmeye henüz rastlamadık. Bir çok işletmenin ise bu yönlerinden haberdar olmadıklarını gördük.

Ayakta kalmanın ilk koşulu büyümektir. Yıllarca aynı boyda veya aynı düzeyde kalmış tek bir ağaç görmeniz mümkün değildir. Ağaçların olduğu gibi işletmelerinde bir ömrü var. Doğa bu konuda acımasızdır tıpkı iş dünyasının olduğu gibi. Ya büyürsünüz, ya da küçülür yok olursunuz.

Kuruluş gazetelerinde işletmenin ömrü sorulur 49 yıl veya 99 yıl en sık yapılan seçimlerdir. Kuruluş gazetelerinde yer alan bu süre maddesi genelde kurucular dahil kimse tarafından önemsenmez ve bir süre sonra unutulur. Halbuki bu süre sizin verdiğiniz bir taahhüttür. Bu süre boyunca işletmeyi ayakta tutacağınıza dair başta ticaret sicil olmak üzere bir çok paydaşınıza verdiğiniz bir söz.

Aslında kuruluş aşamasında aşağıdaki temel soruların yanıtlanması gerekir.

 1. İşletmeyi kim / kimler ? neden kurdu ?
 2. Misyon, ilkelerimiz neler ?
 3. Vizyonumuz, ulaşmak istediğimiz yer neresi ?
 4. Bizi bu vizyona ulaştıracak ürün ve hizmetler neler olmalı ?
 5. İşletmeyi bu kadar süre ayakta tutabilmek için nasıl bir yapılanma – organizasyon şemamız olması gerekir ?
 6. Nasıl bir yönetici ve liderlere ihtiyacımız var ?
 7. Kısa, orta ve uzun dönemli hedeflerimiz neler ?
 8. Bu hedeflere hangi stratejik planlarla ulaşabiliriz ?
 9. Hedeflere ulaştığımızı hangi KPI'lara bakarak öğrenebiliriz ?
 10. Bu hedeflere ulaşmak için hangi yetkinliklere sahip insanları işe almamız gerekir ?
 11. İşe aldığımız insanların belirlediğimiz misyon ve vizyonu sahiplenmelerini nasıl sağlarız ?
 12. Bu insanları nasıl bir eğitim sistemi içinde sürekli yetiştirirsek rekabet oyununda yenilmeyiz ?
 13. İşletmemiz büyürken nasıl bir değişim ve gelişim sürecinden geçmemiz gerekiyor ?
 14. Krizlerde ayakta kalmak için kurumsal yönetimi nasıl oluşturacağız ?
 15. İşletmemizi kaizen felsefesine ve yaşam biçimine nasıl taşıyabiliriz ?


Sorular çok, yanıtlarda öyle. Bu yanıtları günümüzde bir çok işletme sonradan arayıp buluyor. Bunun için toplantılar, eğitimler düzenleniyor. Bazen yanıtları bulduğunuzda işletme için çok geç olabiliyor. Geç kalmamanız dileği ile.

Sorularınız mı var?

Telefon:

(0312) 284 4865|

Yukarıda yer alan telefon numarasından hafta içi 09:30 - 17:00 arasında bize ulaşabilirsiniz.