MRP-II Üretim ve İmalat Planlama Yönetimi Eğitim Semineri

MRP-II Üretim ve İmalat Planlama Yönetimi Eğitim Semineri

Sorun / Fırsat

İş Haritaları tekniği ile hazırlanan bu seminerde, MRP-II’nin inceliklerini ve Planlama dünyasının 1 numaralı yöntemini nasıl hayata geçireceğinizi öğreneceksiniz.

Üretimi niçin kontrol etmek istiyoruz?

Müşterimizin kalite, miktar, teslim tarihi, kısa teslim süresi gibi beklentilerini en düşük maliyet, en düşük envanter seviyesi, en az hata ile karşılamak, para kazanmak, rekabetin önünde gelişmemize devam etmek.

MRP-II ( Manufacturing Resource Planning)

Neyin, ne zaman ve ne kadar yapılması(alınması) gerektiğini belirlemeye, kaynakları optimum kullanmaya çalışır.

Satınalma ve ERP- MRP-II

Satın alma bölümü, MRP-II kurgusu içinde önemli bir yere sahiptir. Satın alma elindeki bilgiyi kullanarak büyük kazançlar sağlayabilir. MRP ve Formal sistem kurgusu satın alma bölümlerinin "iş yapma biçimlerini" değiştirecektir.

Stok Yönetimi ve ERP- MRP-II

Stoklarınızın değeri kasanızdaki paradan çok daha fazladır, onun için daha iyi yönetilmelidir. Stok sisteminde hataların bedeli çok yüksek olabilir. Etkin stok yönetimine sahip firmalar krizlere karşı çok daha dayanıklı, rakiplerine karşı ise çok daha güçlü olurlar.

ERP-MRP-II planner & executor semineri bugüne kadar hazırlanmış en kapsamlı ERP-MRP-II semineri

Bu seminer iki farklı yaklaşımın sentezidir. Seminer hazırlanırken, klasik MRP-II teori ve terminolojisi uluslararası standartlara sadık kalınarak işlenirken diğer yandan saha ve uygulama tecrübesi, JIT prensiplerinin etkileri MRP-II bakış açısı ile yorumlanmıştır. Bu sayede katılımcılar, hem standart MRP-II teori ve terminolojisini "yazılım bağımsız" hem de teorinin pratikte nasıl ele alınması gerektiğini öğreneceklerdir. Seminerin tümüne yayılmış pratik örnekler / problem çözümleri ile her aşamada katılımcıların aktif olmaları sağlanırken, özel “workshop” ve “konuyla ilgili oyunlar” ile de öğrenme süreci pekiştirilmektedir.

Hangi konularda gelişim sağlanmalı?

Bu konuları öğrenmek için kullandığınız ERP yazılımınızın markası, modeli, yılı fark etmez. Temel konuları bilmiyorsanız, yazılımcıların anlattığı kadar sonuç elde edebilirsiniz.

 • Bağımlı ve bağımsız talep
 • MRP, MRP-II ve JIT’in kısa tarihçesi
 • Başarılı olmak için yapılması gereken, Havuç Diyeti
 • Ana İmalat Planını (MPS) destekleyecek bir Malzeme İhtiyaç Planının adımları
 • Ana İmalat Planından “Planlanmış Siparişlerin” yaratılması
 • MRP Tablosunun Dönem Uzunluğu ve Toplam Dönem Sayısının açıklanması
 • MRP Tablosu ve elemanlarının açıklanması
 • BOM (Bill Of Materials) veya BOM (Bill Of Manufacturing) Hangisini kullanıyoruz?
 • Ürün Ağacı ve Planlanmış Siparişler kullanılarak Toplam İhtiyacın hesaplanması
 • Çok seviyeli Ürün Ağacı ve farklı gösterim şekilleri
 • Farklı üretim ortamlarında farklı ürün ağacı yapılarının gösterimi
 • Farklı ürün ağacı türleri ve kullanım alanları (modular, super, K-Bill)
 • MRP Tablosunun matematiği
 • İhtiyaç duyulan envanter bilgisi ve kullanımı
 • Farklı parti büyüklüğü teknikleri ve kullanımı
 • Geriye (Backward ) ve İleriye (Forward) doğru planlamanın farkı
 • Bir ürün ağacının tüm bileşenleri için MRP Tablosunun hazırlanması
 • MRP’nin 3 temel mesajı ve etkileri
 • MRP-II Planının Uygulanması (Execution)
 • Sonlu ve Sonsuz Kapasite Uygulamaları ve Çizelgeleme sorunları
 • MRP-II planlaması nasıl başarı ile uygulanabilir?
 • Üretim Alanından Bilgi Toplama ve Karar Verme Süreçleri Uygulama Yöntemleri (Teslim Tarihi Planlama, Dipten Yukarı Planlama -Bootom Up- )
 • Input - Output, Backward - Forward, Drum-Buffer-Rope yöntemleri (Üretim Alanın Yönetimi)
 • Kanban - CONWIP yöntemleri
 • JOB-SHOP oyunu (DBR) ve Goldratts Game

Çözüm

Günümüzde üretim yapan tüm işletmeler benzer makine, ekipman, yazılım, form ve evraklarla çalışmaktadırlar. Bir işletmeyi diğerinden ayıran en önemli unsur çalışanların bilgi birikimi ve iş yapma becerisi yani ortak akıldır. Yapılan üretimi ve üretilen ürünleri dikkate değer kılan ve rekabette fark yaratan unsur bu becerilerin işletmenize özgü şekilde sıralama ile bir araya getirilmesidir.

MRP-II planner & executor semineri toplam 18 üniteden oluşmaktadır. Bunların 12 tanesi sunum ve kısa problem çözümleri, 3 tanesi workshop, diğer 3 tanesi ise teoriyi pekiştiren oyunlardır.

Seminerin sunum kısımlarında yer alan problem çözümleri için katılımcılar kendilerine verilmiş olan “çalışma kitapları” nı kullanırlar. Çalışma kitapları seminerin akışı içinde yer alan konulara ait soru veya kısa ödevler içermektedir.

Seminerin workshop kısımlarında ise katılımcılar konuya bağlı olarak tek başlarına veya küçük gruplar halinde belli bir konuya yoğunlaşarak problem çözme, öneri geliştirme çalışmaları yapacaklardır.

Seminerin içinde yer alan 3 adet oyunda işlenecek konular, MRP, JIT prensipleri, Kanban, Teslim Tarihi Planlama gibi başlıklara sahiptir. Oyunların amacı, katılımcıların sunumlar esnasında edindikleri bilgiyi test etmeleri ve pekiştirmeleridir.

Bu eğitim seminerine katılmak size ne yarar sağlar?

Seminerin içeriği hazırlanırken hem çok sayıda uluslararası kaynak hem de saha tecrübesi kullanılmıştır. MRP-II’ye ilişkin “klasik” kısım genel olarak Orlicky tarafından belirlenen orijinal kurguya dayanmaktadır. Bu sayede katılımcıların kullandıkları veya kullanacakları yazılım ne olursa olsun MRP-II’nin ortak lisanı ile tanışmaları sağlanmaktadır.Seminerde kullanılan tanımlar için APICS Dictionary kullanılmıştır.

Öğrendiklerinizle aşağıdaki problemlerinizden kurtulursunuz

 • Güncel olmayan, çabuk ulaşılamayan kayıt düzeni
 • Müşterinizin tarihçesini bilememek
 • Müşterinizin şikayet ve isteklerinin kayıt altında olmaması
 • Yavaş çalışan teklif verme, sipariş alma ve cevaplandırma kurgusu
 • Bilgi adacıkları, paylaşılamayan bilgi (Excel Adaları)
 • Birbirinin ne yaptığını tam bilmeyen bölümler
 • Rakamlar ile değil, genel ifadeler ile geçen, yıpratan toplantılar
 • Aynı bilginin farklı noktalarda tekrar tekrar işlenmesi
 • Firmaya ve müşteriye değer katmayan, çapraz kontrol işlemleri
 • Depocunuzdan başka kimsenin gerçek stokları bilmemesi
 • Stok listelerinde tutarsız, bazen negatif “-” olan rakamlar
 • Mevcudu ve ihtiyaçları tam bilmeden verilen, çoğu kez acil satın alma emirleri
 • Üretim alanında son anda ortaya çıkan eksik malzemeler
 • Kaynağında işlenmeyen bilgi
 • Entegrasyonun olmaması, aynı bilginin tekrar tekrar işlenmesi
 • Uzun onay prosedürleri, evrakların elden ele gezinmesi
 • Görülemeyen ve ulaşılamayan üretim planı
 • Ürün ağaçlarına ve üretim planına dayanmayan, satın alma ve üretim emirleri
 • Çok sayıda acil sipariş, satın alma ile gün boyu uğraşıyor olmak
 • Erken veya geç verilen iş - imalat emirleri
 • Farklı bölümlerin farklı maliyet anlayışına sahip olması
 • Ürün veya Müşteri karlılığını bilmemek
 • Her şey olup bittikten sonra, maliyetleri global olarak görmek
 • Sapmaların ölçülemiyor olması
 • Kalite kayıtlarındaki düzensizlik
 • Hatalı ürün ve kalite blokajlarının yapılamaması
 • Uygulanamayan süreçler için yazılımı suçlamak
 • Yazılımda yer almadığı için bazı MRP-II tekniklerini kullanmamak
 • Her 2 – 3 senede bir yeni bir yazılım arayışına girmek
 • Her problemin çözümünü yazılımdan beklemek

Bu eğitime kimler katılmalı?

 • Üretim Planlama Yöneticileri ve Uzmanları
 • İşletme Müdürleri
 • İmalat Müdürleri
 • Atölye ve Depo Şefleri
 • İyileştirme Mühendisleri
 • Kalite Sistem Yönetici ve Uzmanları
 • Satın alma Müdürü
 • Muhasebe Müdürü
 • Tedarikçi Kalite Geliştirme Ekip Liderleri
 • Kalite Müdürleri ve Mühendisleri

Bu eğitimde kullanılan teknikler neler?

 • Buzkırıcılar, Eğitim Aktiviteleri ve Benzetimler
 • Örnek Vakalar ve Ortak Akıl Çalışmaları
 • Aktifeğitim Teknikleri

Bu eğitimde geliştireceğiniz yetkinlikler neler?

 • Üretim Planlama Yetkinliği
 • Stok Yönetimi Yetkinliği
 • Ürün Ağacı Hazırlama Yetkinliği
 • İmalat Planlama Yetkinliği
 • Kapasite Planlama Yetkinliği
 • Yalın Üretim Yetkinliği
 • Süreç Yönetimi Yetkinliği
 • KPI Oluşturma Yetkinliği
 • Planlı Çalışma Yetkinliği
 • Hedef Belirleme Yetkinliği
 • İsraf Yönetimi Yetkinliği
 • Planlama ve Organizasyon Yetkinliği
 • JIT Yetkinliği
 • Heijunka-Dengeli Üretim Yetkinliği
 • Obeya Yetkinliği
 • Poke-Yoke Hatasız Sistem Tasarımı Yetkinliği

Belgelendirme

Eğitim semineri sonunda Yetkinlik Gelişim Belgesi verilir.

İptal ve Değişiklik

Eğitim seminerine herhangi bir nedenle katılamama durumunda, önceden bilgi verilmesi koşuluyla ödenen ücret, bir başka seminerde kullanılmak üzere açık hale dönüştürülebilir. Aksi durumda seminer bedeli fatura edilir. Seminer gününden önce bildirilen katılımcı değişikliği kabul edilmektedir. Aktifeğitim'in seminer yerini değiştirme, erteleme ve iptal etme hakkı saklıdır.

%100 Memnuniyet Garantisi

Eğitim seminerinde öğrendiğiniz bilgileri 12 ay boyunca tümüyle uygular, üzerinize düşen görevleri yerine getirir, gerekli pratik çalışmaları yapar ve buna rağmen bir ilerleme elde edememezseniz, ödediğiniz ücreti tümüyle iade ediyoruz. Bu yaklaşımdan yararlanmak için geri bildirim anketimizi doldurmanız yeterlidir. % 100 memnuniyet garantisi bizim size taahhüdümüzdür.

Eğitim Tarihleri ve Yeri

7-8 Nisan 2022 - Ankara

2 Gün - (09:30 - 16:00)

Ağırlama

Eğitim semineri süresince çay-kahve ikramı ve öğle yemeği eğitim ücretine dahildir

Eğitim Bedeli

Eğitim seminerine kişi başı katılım bedeli: 2.450.-TL + KDV

İletişim Formu

Lütfen ilgili konuyu seçiniz

Lütfen seçim yapın
Lütfen Adınızı ve Soyadınızı yazınız
Lütfen telefon numaranızı yazınız
@
Lütfen E-posta adresinizi yazınız
Lütfen şehir seçimi yapın
Lütfen taleplerinizi yazınız
Formu kayıt etmek için yukarıdaki kutuyu onaylamanız gerekir