Müzakere Teknikleri Eğitim Semineri

Müzakere Teknikleri Eğitim Semineri

Sorun / Fırsat

Karşılıklı bağımlılık yeni iş hayatının olmazsa olmaz koşuludur. Farklı beklentiler, farklı bakış açıları, çoğu kez de çatışan amaçlar iş yaşamının doğal bir parçası sayılmaktadır. Başarılı bir müzakere tüm tarafların kazançlı çıktığı bir denge durumudur.

Çalıştığınız iş dünyasındaki uzlaşma, genellikle olması gerektiğinden daha karmaşıktır. Kendinizi büyük düşünmeye hazırlarsanız, bütün konularda en üst noktayı hedeflerseniz, olayı sizin için en verimli biçimde sonuçlandırırsınız. Bir uzlaşmada; bütün kuralların, sayıların ve tahminlerin her an değişebileceğini hesaplayarak kendinizi değişen durumlarda konuya hakim olmaya hazır hale getirirsiniz.

Değişimin bu kadar hızlı ve belirsiz olduğu bu dönemde, başarılı yöneticilerin hepsi bugünü doğru okuyan ve geleceği öngörebilen kişilerdir. İş yaşamında yaptığınız müzakereler için, değişimi yönetebilmek başarının ön koşuludur. Müzakerelerde doğru sonuçlara ulaşmak için iyi yapılmış analiz çalışmalarına ihtiyacınız var. Bunun için soruna doğru ve gerçekçi bir bakış açısıyla yaklaşmanız gerekir.

Müzakere bir karar alma sanatıdır. Müzakerenin başarısı, yöneticinin yapılan analiz çalışmasından yararlanarak “etkili” bir karara ulaşıp ulaşmadığıyla ölçülür. Etkili bir karar ise ancak bir yöneticinin araştırmadan elde ettiği bilgileri kendi kişisel bilgileriyle birleştirmesiyle alınır. Alınan karar uygulamaya dönüşmedikçe yapılan müzakere çalışmalarının bir anlamı yoktur. Doğru karar, uygulanabilen karardır.

Prof.Dr. Peter Drucker karar sürecindeki uygulama adımını şöyle tarif ediyor: “Alınan kararı uygulama görevinin ve sorumluluğunun kime ait olduğunu mutlaka açıkça belirlemek gerekir. Eğer kararı alıp sorumluluk ve yetkiyi saptamazsak sadece bir niyet beyan etmiş oluruz. Karar almış olmayız.”

Bazı insanlar karşılıklı görüşmelerde işi bağlayıp satışı gerçekleştirdikleri veya konuşulan konulardaki isteklerini kabul ettirdikleri halde, bazılarının ise konuşulan konuları daha karmaşık, içinden çıkılmaz hale getirip işi veya olayı kilitlediklerine dikkat ettiniz mi? Bir işi bitirip konuyu kendi istediğiniz şekle getirmek, müzakere ve karar alma sanatındaki başarınıza bağlıdır.

Hangi konularda gelişim sağlanmalı?

Müzakerelerde istediğiniz sonuçlara ulaşmak için öncelikle bu sürece tümüyle hakim olmanız gerekir. Müzakereler bir sorunun birden fazla çözüm yolu olduğunda geçerlidir. Öncelikle sorunu nasıl analiz edeceğinizi, bilgi toplama biçimini, tarafların yaklaşımını ve karar modellerini bilmenize ihtiyacınız var. Ayrıca birden fazla anlaşma türünü de bilmeniz gerekir.

 •  Müzakere süreci nasıl yönetilir?
 •  Sorun analizi teknikleri
 •  Ortak Akıl oluşturmak
 •  Karar ve uygulama süreci
 •  Rasyonel ve sezgisel karar modelleri
 •  Doğru iletişim ve ikna süreci
 •  Anlaşma türleri
 •  Algı ve Risk yönetimi

Çözüm

Değişim sürecinde hemen hemen her alanda yaşadığımız müzakarelerde istenilen sonuçlara ulaşmak için bu alandaki teknik ve sosyal kabiliyetlerinizin geliştirilmesi gerekir. Başarı için; uygun önerilerde bulunmaya, doğru sorular sormaya, çatışmalarda çözüm üretme konularına ve alınan kararların uygulama adımları alanlarında bilgi ve kabiliyetlere ihtiyacınız var.

Seminer başlangıcında katılımcılara uygulanan iş üslupları testi ile çatışmaların en önemli temellerinden birisi olan yaklaşım tarzı farklılıkları ortaya konulmaktadır. Bu bilgilerle daha başlangıç aşamasından itibaren ortaya çıkabilecek bir çok çatışma önlenmekte ve istenilen sonuca ulaşma süresi kısaltılmak tadır.

Bu eğitim seminerine katılmak size ne yarar sağlar?

Aktifeğitim tekniklerinden canlandırmaya dayanan ve karşılıklı değerlendirmelerin yapıldığı, olumlu ve geliştirilmesi gereken yönlerinin vurgulandığı ve kişiye yönelik uygulamaların yapıldığı bir programdır. Eğitim semineri, katılımcıların ağırlıklı olarak firma dışı taraflarla müzakerelerde becerilerini arttırmayı hedeflemektedir. İhtiyaca göre firma içi müzakerelerle ilgili bölümlere ve çalışmalara da yer verilebilmektedir.

Bu eğitime kimler katılmalı?

 • Satış yöneticileri
 • İmalat müdürleri
 • Kaizen ekip liderleri
 • Perakende ve mağaza yöneticileri
 • Departman yöneticileri
 • Proje yöneticileri
 • Genel Müdürler
 • Ekip Liderleri
 • Yeni Yönetici Adayları
 • Satın alma Yönetici ve Uzmanları
 • B2B Kontrat Yöneticileri

Bu eğitimde kullanılan teknikler neler?

 • Uygulama Atölyeleri
 • Buzkırıcılar, Eğitim Aktiviteleri ve Benzetimler
 • Örnek Vakalar ve Ortak Akıl Çalışmaları
 • Aktifeğitim Teknikleri

Bu eğitimde geliştireceğiniz yetkinlikler neler?

 • Yazılı İletişim Yetkinliği
 • Müzakere Süreci Yönetimi Yetkinliği
 • Sözlü İletişim Yetkinliği
 • Algı Yönetimi Yetkinliği
 • Planlı Çalışma Yetkinliği
 • Risk Yönetimi Yetkinliği
 • Hedef Belirleme Yetkinliği
 • Karar Modelleri Yetkinliği
 • Çatışma Yönetimi Yetkinliği
 • Sorun Çözme Becerileri Yetkinliği
 • İnsan Yönetimi Yetkinliği
 • Planlama ve Organizasyon Yetkinliği
 • Görev Dağılımı Yetkinliği
 • Toplantı Katılımı/Yönetimi Yetkinliği
 • Yazılı Anlaşma Yönetimi Yetkinliği

Belgelendirme

Eğitim semineri sonunda Yetkinlik Gelişim Belgesi verilir.

İptal ve Değişiklik

Eğitim seminerine herhangi bir nedenle katılamama durumunda, önceden bilgi verilmesi koşuluyla ödenen ücret, bir başka seminerde kullanılmak üzere açık hale dönüştürülebilir. Aksi durumda seminer bedeli fatura edilir. Seminer gününden önce bildirilen katılımcı değişikliği kabul edilmektedir. Aktifeğitim'in seminer yerini değiştirme, erteleme ve iptal etme hakkı saklıdır.

%100 Memnuniyet Garantisi

Eğitim seminerinde öğrendiğiniz bilgileri 12 ay boyunca tümüyle uygular, üzerinize düşen görevleri yerine getirir, gerekli pratik çalışmaları yapar ve buna rağmen bir ilerleme elde edememezseniz, ödediğiniz ücreti tümüyle iade ediyoruz. Bu yaklaşımdan yararlanmak için geri bildirim anketimizi doldurmanız yeterlidir. % 100 memnuniyet garantisi bizim size taahhüdümüzdür.

Eğitim Tarihleri ve Yeri

28 Nisan 2021 - Ankara

1 Gün - (09:30 - 16:00)

Ağırlama

Eğitim semineri süresince çay-kahve ikramı ve öğle yemeği eğitim ücretine dahildir

Eğitim Bedeli

Eğitim seminerine kişi başı katılım bedeli: 2.400.-TL + KDV

İletişim Formu

Lütfen ilgili konuyu seçiniz

Lütfen seçim yapın
Lütfen Adınızı ve Soyadınızı yazınız
Lütfen telefon numaranızı yazınız
@
Lütfen E-posta adresinizi yazınız
Lütfen şehir seçimi yapın
Lütfen taleplerinizi yazınız
Formu kayıt etmek için yukarıdaki kutuyu onaylamanız gerekir