Ödül Yönetimi ve Motivasyon Eğitim Semineri

Ödül Yönetimi ve Motivasyon Eğitim Semineri

Sorun / Fırsat

Motivasyon: 1760-1830 yıllarında başlayan endüstri devrimlerinden itibaren bugüne kadar, şirketlerde en çok konuşulan ve birden fazla kuramlarla ile çözülmeye çalışılan bir alandır.  Bazı kuramlar davranış nedenlerine, bazı kuramlar ise bu davranışa yol açan süreçlere odaklanarak çözüm üretmeye çalışmaktadır. Geliştirilen ona yakın kurama rağmen iki yüzyıla yakın bir süredir şirketlerde hala bu sorun yaşanmaya devam etmektedir. Motivasyon, başarıya etkisi nedeniyle en çok tartışılan konudur.

Aynı bina içerisinde çalışanların motivasyon sorunu çözülmemişken, gelişen teknolojik olanaklar sayesinde şimdi bu soruna evde veya bağımsız çalışanların motivasyon sorunları da eklenmiştir. Yanı başımızdaki kişiyi anlamaktan, sadece ses veya görüntü ile iletişim kurduğumuz kişiler sorunu başka bir boyuta taşımıştır.

Bugün şirketlerde çalışan bir çok kişinin değersizlik, yetersizlik, hayal kırıklığı, güvensizlik, işe veya kuruma bağlılık, stres gibi duygu durumlarından sıklıkla şikayet ettiklerini görmekteyiz.

Çalışanların verimlilik düzeylerini ölçümleyen araştırmalar, bu sorunu çözen şirketlerin, kazanç, başarı ve rekabet gücünün yüksek olduğunu ortaya koymaktadır.

Motivasyon konusun çözümlendiği başarılı şirket uygulamaları, rakipleri tarafından taklit edilmektedir. Çoğu zaman taklitler ise, aslını öne çıkarmaktan başka bir işe yaramamaktadır. Motivasyon bir kurum kültürü haline dönüşmedikçe sorun yaşanmaya devam edilmektedir.

Şirketlerde çoğu zaman motivasyon için parasal değeri olan ödüllendirme yaklaşımının uygulandığını görmekteyiz. Elde edilen sonuçlara baktığımızda paraya dayalı ödüllendirme ile motivasyon sorununu çözebilen şirkete henüz rastlamadık.

Yönetim ekibi olarak motivasyon sorununu, çözülmesi için, öncelikle temel kuramların bilinmesi, ihtiyaçların belirlenmesi ve uygulamaya dönüştürülmesi gerekir. Çalışanların verimliliği yönetimin sorumluluğundadır. Yönetim kademesindeki kişilerin bu alandaki kabiliyetlerinin geliştirilmesi kurumsal başarıyı kolaylaştırır.

Hangi konularda gelişim sağlanmalı?

Bu eğitimde yer alan konular 

 • Motivasyonda amaç ve motivasyon süreci
 • Motivasyon kuramları ve İnsan ilişkileri
 • Sorumluluk duygusu ve işi severek yapmak
 • Çalışanları nasıl motive ederiz? Yaptıkları işi sahiplenmelerini nasıl sağlarız?
 • Yeteneklerin en iyi kullanımı ve en iyi sonuçların alınması
 • Etkili iletişim ve motivasyon
 • Sorunlu insanları kazanmak
 • Bireysel motivasyon uygulamaları
 • Takım motivasyonu uygulamaları
 • Motivasyon ve performans ilişkisinin kurulması
 • Performansa etki eden nedenler, bireysel performans ve motivasyon ilişkileri
 • Yüksek motivasyonlu ekipler yaratmak
 • Çalışanların tatmin derecesinin ölçülmesi
 • Ödül sistemleri nasıl belirlenmeli ve  kimler ödüllendirilmeli?
 • Kurum ihtiyaçlarına özgü ödül süreci tasarımı
 • Başarılı uygulama örnekleri

Çözüm

Öncelikle motivasyonu sağlamak için karşıdaki kişiye göre dilinizi ve yaklaşımınızı değiştirmeniz gerekir. Bir yönetici olarak yapılan hatalar kadar, başarıları da görmek ve takdir etmek gerekir. 

Motivasyon kuramları hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olmamız, kurum veya ekip ihtiyaçlarına yönelik motivasyon uygulamaları geliştirmemiz kolaylaşır. 

Çalışanların yaptıkları görevi veya şirketi sahiplenmesi ve sevmesi, sorumluluk duygusu ile elinden gelen en iyi şekilde çalışması doğru motivasyon yaklaşımları ile mümkündür. Bu yaklaşıma sahip çalışan kişiler, yetkinliklerini en üst düzeyde kullanır ve sürekli geliştirme çabası içerisinde olurlar.

Motivasyonu yüksek çalışanların performansları da doğal olarak yükselir. Doğru şekilde bireysel ve kurumsal ihtiyaçlara uygun tasarlanmış ödül süreçleri ve sistemleri ile motivasyon uygulamalarını geliştirebilirsiniz.

Bireysel motivasyonu yüksek kişilerin çalıştığı ortamlarda iletişim çatışmaları doğal olarak azalır. Bu kurumsal kültürün oluşumuna katkı sağlar. Çalışan bağlılığının artması ile personel devir oranları düşer. Personel devri oranın düşmesi ile öğrenilen bilgi, tecrübelerin birikimi oluşan kurumsal hafıza sayesinde müşteri memnuniyet oranı artar.

Mutlu ve yaptığı işten keyif alan çalışanlar, mutlu müşteriler yaratırlar. 

Bu eğitim seminerine katılmak size ne yarar sağlar?

 • Motivasyon kuramlarını ve iş yaşamına etkisini anlarsınız
 • Çalışanların işi nasıl benimseyeceklerini ve sahipleneceklerini öğrenirsiniz
 • Sorunlu çalışanları kolaylıkla kazanabilirsiniz
 • Takım ve bireysel motivasyonları yönetebilirsiniz
 • Daha yüksek verimlilik için gerekli teknikleri uygulayabilirsiniz
 • Şirketinize özel ödül sistemi tasarlayabilirsiniz
 • Personel motivasyonu için etkinlik ve çalışmalar yapabilirsiniz
 • Çalışan bağlılığınızı ölçebilir ve kolayca arttırabilirsiniz
 • Çalışanların bireysel motivasyonlarını nasıl geliştirebileceklerini öğrenirsiniz
 • Müşteri memnuniyet oranı artar.

Bu eğitime kimler katılmalı?

 • Satış yöneticileri
 • İmalat müdürleri
 • Kaizen ekip liderleri
 • Yönetici adayları
 • Perakende ve mağaza yöneticileri
 • Departman yöneticileri
 • Proje yöneticileri
 • Genel Müdürler
 • Ekip Liderleri
 • Yeni Yönetici Adayları

Bu eğitimde kullanılan teknikler neler?

 •  Buzkırıcılar, Eğitim Aktiviteleri ve Benzetimler
 •  Örnek Vakalar ve Ortak Akıl Çalışmaları
 •  Yetkinlik Gelişim ve Değerlendirme Testleri
 •  Aktifeğitim Teknikleri

Bu eğitimde geliştireceğiniz yetkinlikler neler?

 • Yazılı İletişim Yetkinliği
 • Ödül Sistemi Tasarlama Yetkinliği
 • Sözlü İletişim Yetkinliği
 • Motivasyon Geliştirme Yetkinliği
 • Planlı Çalışma Yetkinliği
 • Başarı Odaklı Çalışma Yetkinliği
 • Takım Liderliği Yetkinliği
 • İnsan Yönetimi Yetkinliği
 • Planlama ve Organizasyon Yetkinliği
 • Süreç Tasarım Yetkinliği

Belgelendirme

Eğitim semineri sonunda Yetkinlik Gelişim Belgesi verilir.

İptal ve Değişiklik

Eğitim seminerine herhangi bir nedenle katılamama durumunda, önceden bilgi verilmesi koşuluyla ödenen ücret, bir başka seminerde kullanılmak üzere açık hale dönüştürülebilir. Aksi durumda seminer bedeli fatura edilir. Seminer gününden önce bildirilen katılımcı değişikliği kabul edilmektedir. Aktifeğitim'in seminer yerini değiştirme, erteleme ve iptal etme hakkı saklıdır.

%100 Memnuniyet Garantisi

Eğitim seminerinde öğrendiğiniz bilgileri 12 ay boyunca tümüyle uygular, üzerinize düşen görevleri yerine getirir, gerekli pratik çalışmaları yapar ve buna rağmen bir ilerleme elde edememezseniz, ödediğiniz ücreti tümüyle iade ediyoruz. Bu yaklaşımdan yararlanmak için geri bildirim anketimizi doldurmanız yeterlidir. % 100 memnuniyet garantisi bizim size taahhüdümüzdür.

Eğitim Tarihleri ve Yeri

11 Şubat 2022 - Ankara

1 Gün - (09:30 - 16:00)

Ağırlama

Eğitim semineri süresince çay-kahve ikramı ve öğle yemeği eğitim ücretine dahildir

Eğitim Bedeli

Eğitim seminerine kişi başı katılım bedeli: 1.600.-TL + KDV

İletişim Formu

Lütfen ilgili konuyu seçiniz

Lütfen seçim yapın
Lütfen Adınızı ve Soyadınızı yazınız
Lütfen telefon numaranızı yazınız
@
Lütfen E-posta adresinizi yazınız
Lütfen şehir seçimi yapın
Lütfen taleplerinizi yazınız
Formu kayıt etmek için yukarıdaki kutuyu onaylamanız gerekir