Sistem Mühendisliği 1 Uzmanlık Düzeyi Eğitim Semineri

Sistem Mühendisliği 1 Uzmanlık Düzeyi Eğitim Semineri

Sorun / Fırsat

Ürün ve hizmetlerinizi müşterilerinizin ihtiyaçlarına göre sürekli geliştirmeniz gerekir. Bu işi rakiplerinizi kopyalayarak yapıyorsanız, bir kaç yıl geriden geliyorsunuz demektir. Onların açtığı yolda yürümek güvenli olabilir. Bu yaklaşımı tercih ediyorsanız, asıl pazar payını ve yüksek kazancı onlara bırakıyorsunuz demektir.

Sistem mühendisliği kavramı bir çok teknolojik yeniliğin doğduğu yer olan uzay, havacılık ve savunma sanayi içerisinde 50-60 yıl önce ortaya çıkmıştır.Günümüzde üretilen tüm ürünler bir sistemin parçasıdır. Bir ürünü geliştirmeden veya yeni bir ürün tasarımı yapmadan önce sistem mühendisliği bakışını öğrenmeniz ve uygulamanız gerekir.

Sistem Mühendisliği Eğitimi

Mühendis: Bir ihtiyaca ya da probleme yönelik olarak, belirlenmiş bir amaç doğrultusunda; sınırlamaları dikkate alarak teknik çözümler üreten kişilere mühendis denir. Sistem: Belirli bir amaca yönelik olarak, birbirlerine bağımlı ve birlikte çalışan parçalar bütününe sistem denir. Görüldüğü gibi, sistem yalnızca birbirine bağlı parçalar topluluğu değil, aynı zamanda birlikte çalışabilen parçalar topluluğudur. Bir sistemin başarı ölçülerinden birisi de işte bu birlikte çalışabilme düzeyidir.

Sistem Mühendisliği, farklı mühendislik disiplinleri tarafından üretilen nesnelerden oluşan sistemlerle ilgilenir ve bu yaklaşım modeli ile diğer mühendislik disiplinlerinden ayrılır. Parçalardan bağımsız olarak, bütünün tasarımı ve uygulamaları konusunda çalışır. Probleme bütünlük içinde yaklaşır, olası tüm farklı görüşleri, değişkenleri ve ilişkili olabilecek sosyal ve teknik yönleri hesaba katarak sorunlara çözümler üretir.

Sistem Mühendisliği, paydaşların ihtiyaç ve hedeflerini anlamayı; anladıkları ile ürün ömür devri boyunca etkin bir sistem çözümü sunmayı hedefler. Bu sistem çözümü, gereksinimleri karşıladığı gibi paydaşların yaklaşımlarına göre optimize edilmiş bir etkinliğe sahip olmalıdır.

Kalıcı bir çözüm üretmek için sistemin parçaları arasındaki ilişkileri anlamamız gerekir. Problemlere yaklaşım yöntemimiz, sorun çözme kapasitemizi belirler. Sistem mühendisliği, karmaşık sistemlerin ya da bu sistemleri oluşturan alt sistemlerin tasarımını, üretimini ve bakımını, zaman ve maliyet kısıtlarını da göz önünde bulundurarak, gerçekleştirmek amacını taşır.

Sistem mühendisliği günümüzde karmaşık sistemlerin çözümüne olanak tanır. Örneğin uzay araçları, insansız hava araçları, uçaklar, robotlar ve arabalar gibi sistemlerin geliştirilmesi ve üretiminde bu yaklaşım kullanılır.

Hangi konularda gelişim sağlanmalı?

Eğitimde yer alan konular:

 • Sistem mühendisliğine genel bakış
 • Sistem tanımı
 • Sistem hiyerarşisi
 • Sistem ve alt sistem kurgusu
 • Sistem düşüncesi ve Yaşam döngüsü aşamaları
 • Gereksinim Yönetimi
  • Gereksinim Analizi
  • Gereksinimleri Belirlemek ve Seçmek
  • Gereksinim Planlama
 • İmalat ve Üretilebilirlik Analizi
 • Birlikte Çalışabilirlik Analizi
 • Doğrulama Süreci
 • Entegrasyon Süreci
 • Geçerli Kılma Süreci
 • Geçiş Süreci
 • Konfigürasyon Yönetimi
 • Risk ve Fırsat Yönetimi
  • Risk Yönetimi
  • Risk Tanımlaması
  • Risk Azaltma
  • Risk İzleme ve Kontrol
  • Risk Değerlendirmesi
 • Satın alma ve Tedarik
  • Tedarik Süreci
 • Teknik Yönetim
  • Teknik Performans Ölçütleri

Çözüm

Bu eğitim ARGE, İmalat, Ürün Geliştirme, Bakım / Onarım, İyileştirme Mühendislerine ve Teknik uzmanlarına yönelik tasarlanmıştır. 

Sistem mühendisliği yaklaşımını, temel ilkelerini, sistem ve alt sistem kurgularını öğrenirsiniz. Bu sayede ARGE ve ürün geliştirme süreçlerinizi, daha etkin yönetebilir, maliyetlerinizi azaltabilirsiniz. Sistem düşüncesi ve yaşam döngüsü yaklaşımları ile ürün geçişlerini daha kolay planlayabilir ve kazançlarınızı arttırabilirsiniz.

Sistem mühendisliği kapsamında yer alan teknik süreçlerle ilgili derinlemesine bilgi edinebilir ve bu alandaki teknik ve sosyal kabiliyetlerinizi geliştirebilirsiniz.

Yeni ürün geliştirme ve mevcut ürünleri iyileştirme çalışmalarında imalat ve üretilebilirlik analizlerini etkin bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Bu sayede çalışmaların başından itibaren en düşün riskle tasarım yapabilir ve en uygun maliyetle süreçleri yönetebilirsiniz.

Birden fazla sistemin yer aldığı karmaşık sistemleri daha kolay yönetebilir ve geliştirebilirsiniz. Ürün versiyon geçişlerini en düşük hata oranı ile gerçekleştirebilirsiniz.

Bakım / onarım ve imalat hattı iyileştirme çalışmalarınızı gözden geçirebilir, sorunları ortaya çıkmadan önce ön görebilir ve çözümleyebilirsiniz. 

Bu eğitim seminerine katılmak size ne yarar sağlar?

 • Sistem mühendisliği temel kabiliyetlerini,
 • Sistem mühendisliği uygulama alanlarını,
 • Sistem ve alt sistem yaklaşımlarını,
 • Ürün / Hizmet yaşam döngülerini,
 • Gereksinim yönetimini,
 • İmalat ve üretilebilirlik analizlerini,
 • Doğrulama, Entegrasyon ve geçiş yönetimini,
 • Konfigürasyon yönetimini,
 • Risk ve fırsat yönetimini,
 • Teknik yönetim modellerini öğrenirsiniz.

Bu eğitime kimler katılmalı?

 • ARGE Mühendisleri ve uzmanları
 • Ürün geliştirme mühendisleri
 • Ürün yöneticileri
 • İmalat mühendisleri
 • Bakım / Onarım uzmanları
 • Bölüm yöneticileri
 • İyileştirme mühendisleri
 • Sistem mühendisliği adayları

Bu eğitimde kullanılan teknikler neler?

 • Buzkırıcılar, Eğitim Aktiviteleri ve Benzetimler
 • Örnek Vakalar ve Ortak Akıl Çalışmaları
 • Yetkinlik Gelişim ve Değerlendirme Testleri
 • Aktifeğitim Teknikleri

Bu eğitimde geliştireceğiniz yetkinlikler neler?

 • SM Birlikte Çalışabilirlik Yetkinliği
 • SM Doğrulama Yetkinliği
 • SM Entegrasyon Yetkinliği
 • SM Geçerli Kılma Yetkinliği
 • SM Geçiş Süreci Yetkinliği
 • SM Gereksinim Analizi Yetkinliği
 • SM Gereksinim Planlama Yetkinliği
 • SM Gereksinim Yönetimi Yetkinliği
 • SM İmalat ve Üretilebilirlik Analizi Yetkinliği
 • SM Konfigürasyon Yönetimi Süreci Yetkinliği
 • SM Risk Azaltma Yetkinliği
 • SM Risk Değerlendirmesi Yetkinliği
 • SM Risk İzleme ve Kontrol Yetkinliği
 • SM Risk Tanımlaması Yetkinliği
 • SM Risk ve Fırsat Yönetimi Yetkinliği
 • SM Tedarik Süreci Yetkinliği
 • SM Teknik Yönetim Yetkinliği

Belgelendirme

Eğitim semineri sonunda Yetkinlik Gelişim Belgesi verilir.

İptal ve Değişiklik

Eğitim seminerine herhangi bir nedenle katılamama durumunda, önceden bilgi verilmesi koşuluyla ödenen ücret, bir başka seminerde kullanılmak üzere açık hale dönüştürülebilir. Aksi durumda seminer bedeli fatura edilir. Seminer gününden önce bildirilen katılımcı değişikliği kabul edilmektedir. Aktifeğitim'in seminer yerini değiştirme, erteleme ve iptal etme hakkı saklıdır.

%100 Memnuniyet Garantisi

Eğitim seminerinde öğrendiğiniz bilgileri 12 ay boyunca tümüyle uygular, üzerinize düşen görevleri yerine getirir, gerekli pratik çalışmaları yapar ve buna rağmen bir ilerleme elde edememezseniz, ödediğiniz ücreti tümüyle iade ediyoruz. Bu yaklaşımdan yararlanmak için geri bildirim anketimizi doldurmanız yeterlidir. % 100 memnuniyet garantisi bizim size taahhüdümüzdür.

Eğitim Tarihleri ve Yeri

27-28 Mayıs 2022 - Ankara

2 Gün - (09:30 - 18:00)

Ağırlama

Eğitim semineri süresince çay-kahve ikramı ve öğle yemeği eğitim ücretine dahildir

Eğitim Bedeli

Eğitim seminerine kişi başı katılım bedeli: 6.400.-TL + KDV

İletişim Formu

Lütfen ilgili konuyu seçiniz

Lütfen seçim yapın
Lütfen Adınızı ve Soyadınızı yazınız
Lütfen telefon numaranızı yazınız
@
Lütfen E-posta adresinizi yazınız
Lütfen şehir seçimi yapın
Lütfen taleplerinizi yazınız
Formu kayıt etmek için yukarıdaki kutuyu onaylamanız gerekir