Stratejik Planlama ve Yönetim Eğitim Semineri

Stratejik Planlama ve Yönetim Eğitim Semineri

Sorun / Fırsat

Strateji sizin geleceğinizle ilgilidir. Pek çok işletme, geleceğe yönelik hedefler yerine bugünün hedefleriyle uğraşmaktadır. Her şirket kendi alanında en iyisi olmayı, mükemmeli yakalamayı ister, bu amacı gerçekleştiremediğinde ise, yönetim hatayı değil hatalıyı aramaya başlamaktadır.

Yapılan incelemeler yaşanan hataların % 82 oranındaki bölümün, yapılan planlardan kaynaklandığını göstermektedir. Kaliteli yönetim, gerçekçi hedefler, katılımcı bir yaklaşım ancak doğru yapılan bir stratejik planlama ile mümkündür. Stratejik olarak düşünmeden yapılan planlar ise sadece istek olmaktan öteye gidemez.

Stratejik planlama, sıradan bir uzun vadeli plan değildir. Ulaşılmak istenilen, sonuca giden yolda rakiplere üstünlük sağlayacak, aynı anda birkaç fonksiyonu birlikte değerlendirebilecek, uzun vadede yapılan planların izlenmesine, kontrol edilmesine olanak sağlayacak bir yönetim aracıdır.

Stratejik planlama geleneksel anlamda birçok hesap-kitap, ölçüm içeren, neredeyse yaratıcılığı dışlayan, “mutlak doğrular ve kesinlik” peşinde olan bir uzmanlık alanıdır. Stratejik planlamacılar, “Şu anda neredeyiz?”, “Nereye gitmek istiyoruz?” , “Oraya nasıl gidebiliriz?” sorularını cevaplamak için yığınlarca bilgi, rakam, dosya ve grafikle boğuşurlar.

Stratejilerin kapalı kapılar arkasında değil,hayatın içinde geliştirilmesi gerekir. Stratejik planlamacıların, iş dünyasını bire-bir yaşayan gerçek kullanıcılar olması gerekir. Böyle davranan bir stratejik planlamacı, bir kurumun kaderini değiştirebilecek güçte olacaktır.

Temel Aksoy bu konuya şöyle yaklaşıyor: “Geniş kitleler doğru karar alma konusunda son derece yetkin ve beceriklidir . Yapılan araştırmalar bize geniş kitlelerin uzmanlardan oluşan küçük bir azınlığa kıyasla çok daha isabetli kararlar aldığını kanıtlıyor. Kulağa ters geliyor; ama eğer yeterince büyük ve çeşitliliği olan bir kitle oluşturulursa bu kitlenin ortak aklı, onu oluşturan bireylerin akıllarının toplamından daha üstün oluyor.”


Hangi konularda gelişim sağlanmalı?

Eğitim seminerinde yer alan konular

 • İş Modeli Şablonları ve Uygulamaları
 • Analiz Yaklaşımları
 • TOWS Matrisi Uygulamaları
 • Gelecek senaryoları ve Vizyon Oluşturmak
 • Kısa, Orta ve Uzun Dönemli planlama yaklaşımı
 • Amaç ve Hedef Tanımları Oluşturmak
 • İş Süreçleri Analizi
 • KPI Tanımları ve Uygulamaları
 • KPI Bütçeleri
 • Yıllık ve Aylık İş Planları
 • Kurumsal hedeflerin bölümlere, pozisyonlara ve bireylere indirgenmesi
 • Teknik ve Sosyal Kabiliyetlerin planlanması
 • İPEK Süreç iyileştirme simülasyonu

Çözüm

Sadece doğru planlar sizi başarıya ulaştırır. Her insanın olduğu gibi, her işletmenin de; bir mevcut olduğu durum, bir de olmak istediği durum vardır. Stratejik planlama, sizin bu iki nokta arasındaki yolunuzun haritasıdır. Bu yolu çizebilmek için öncelikle sonuçları belirlemelisiniz. Bir durumdan, bir başka duruma geçileceğine göre olmazsa olmaz şekilde yaşanacak olan değişimi de planlamanız gerekir.

Eskinin dikey kurumları, bütün işleri kendi bünyelerinde gerçekleştirmek üzere yapılanmıştı. Her iş kontrol altında tutulabiliyordu. Aynı zamanda bilgi de şirketin içinde gizleniyordu. Bugünün şirketleri, en iyi yaptığı işlere odaklanıyor ve geri kalan işleri diğer şirketlere bırakıyor. Stratejik planlar kurum kaynaklarınızı doğru alanlarda kullanmanızı sağlar.

Rekabetin sürekli olarak arttığı dünyamızda tüm çalışanların sorumluluk bilinci ile kurumun hedeflerine katkıda bulunmaları gerekmektedir. Bu seminerde yapılan uygulamalarla mevcut durum analizi, gelecek planlamalarını sağlanmaktadır. Çalışanlar oluşturulan plan doğrultusunda günlük iş akışlarını ve süreçlerini sürekli geliştirmeyi öğrenirler.

Bu eğitim seminerine katılmak size ne yarar sağlar?

 • Şirketinizin iş modeli şablonunu oluşturabilirsiniz
 • Analiz yaklaşımları ile gelişime açık yönlerinizi daha kolay belirleyebilirsiniz
 • TOWS matrisini doğru şekilde oluşturabilirsiniz
 • Oluşturduğunuz vizyona ulaşmak için planlama yaklaşımlarını öğrenirsiniz
 • Amaç ve hedef tanımlarını nasıl oluşturabileceğinizi bilirsiniz
 • İş süreçlerinizi rakiplerinizden nasıl farklı hale getirebileceğinizi görürsünüz
 • KPI tanımlarını ve sonuçlarını ölçmeye başlarsınız
 • Bütçe yaklaşımınızı ve uygulamalarınızı tümüyle değiştirebilirsiniz
 • Hazırladığınız planları gerçekleştirmek için en alt unvandaki kişiye kadar göre dağılımı yapabilirsiniz
 • Süreçlerinizi kısa sürede ve sürekli nasıl iyileştirebileceğinizi öğrenirsiniz

Bu eğitime kimler katılmalı?

 • Satış yöneticileri
 • İmalat müdürleri
 • Kaizen ekip liderleri
 • Yönetici adayları
 • Perakende ve mağaza yöneticileri
 • Departman yöneticileri
 • Proje yöneticileri
 • Yönetim Kurulu Üyeleri
 • Genel Müdürler
 • Ekip Liderleri
 • Yeni Yönetici Adayları

Bu eğitimde kullanılan teknikler neler?

 • Uygulama Atölyeleri
 • Buzkırıcılar, Eğitim Aktiviteleri ve Benzetimler
 • Örnek Vakalar ve Ortak Akıl Çalışmaları
 • Aktifeğitim Teknikleri

Bu eğitimde geliştireceğiniz yetkinlikler neler?

 • Planlı Çalışma Yetkinliği
 • Başarı Odaklı Çalışma Yetkinliği
 • Hedef Belirleme Yetkinliği
 • Stratejik Planlama Yetkinliği
 • Çatışma Yönetimi Yetkinliği
 • Veri Analizi Yetkinliği
 • Rekabet Stratejileri Yetkinliği
 • İş Modeli Geliştirme Yetkinliği
 • Planlama ve Organizasyon Yetkinliği
 • Görev Dağılımı Yetkinliği
 • Toplantı Katılımı/Yönetimi Yetkinliği
 • İş Süreçleri Analizi ve Geliştirme Yetkinliği
 • KPI Tanımları Oluşturma Yetkinliği
 • KPI Bütçeleri Yönetme Yetkinliği

Belgelendirme

Eğitim semineri sonunda Yetkinlik Gelişim Belgesi verilir.

İptal ve Değişiklik

Eğitim seminerine herhangi bir nedenle katılamama durumunda, önceden bilgi verilmesi koşuluyla ödenen ücret, bir başka seminerde kullanılmak üzere açık hale dönüştürülebilir. Aksi durumda seminer bedeli fatura edilir. Seminer gününden önce bildirilen katılımcı değişikliği kabul edilmektedir. Aktifeğitim'in seminer yerini değiştirme, erteleme ve iptal etme hakkı saklıdır.

%100 Memnuniyet Garantisi

Eğitim seminerinde öğrendiğiniz bilgileri 12 ay boyunca tümüyle uygular, üzerinize düşen görevleri yerine getirir, gerekli pratik çalışmaları yapar ve buna rağmen bir ilerleme elde edememezseniz, ödediğiniz ücreti tümüyle iade ediyoruz. Bu yaklaşımdan yararlanmak için geri bildirim anketimizi doldurmanız yeterlidir. % 100 memnuniyet garantisi bizim size taahhüdümüzdür.

Eğitim Tarihleri ve Yeri

17 Mart 2022 - Ankara

1 Gün - (09:30 - 16:00)

Ağırlama

Eğitim semineri süresince çay-kahve ikramı ve öğle yemeği eğitim ücretine dahildir

Eğitim Bedeli

Eğitim seminerine kişi başı katılım bedeli: 2.800.-TL + KDV

İletişim Formu

Lütfen ilgili konuyu seçiniz

Lütfen seçim yapın
Lütfen Adınızı ve Soyadınızı yazınız
Lütfen telefon numaranızı yazınız
@
Lütfen E-posta adresinizi yazınız
Lütfen şehir seçimi yapın
Lütfen taleplerinizi yazınız
Formu kayıt etmek için yukarıdaki kutuyu onaylamanız gerekir