Üyelik Sözleşmesi

aktifeğitim.com web sitesi, E-Akademi ve İnternet Hizmetleri Üyelik Sözleşmesi

  İşbu Sözleşme [aktifegitim.com] Üyelik Sözleşmesidir.

 1. Taraflar
  1. İşbu sözleşme, Akey Aktifeğitim Yönetim ve Bilişim Danışmanlığı Tur.Tic.Ltd.Şti. İnternet Hizmetleri, [aktifegitim.com], sitesine üye olan kişi arasında düzenlenmiş, elektronik ortamda üye tarafından onaylanması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.
 2. Sözleşmenin Konusu
  1. İşbu sözleşmenin konusu, "[aktifegitim.com]" da sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının, hizmetler karşılığı ödenecek bedelin ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İş bu sözleşme müşteri tarafından site üzerindeki işlemlerinde, siparişlerinde, gönderdiği mesajlarında kayıt işleminde vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda yapmaya ve yapmamaya izni olan bölümleri, siparişlerinde tercihleri uyarınca alacağı hizmetler karşılığında "[aktifegitim.com]"e ödeyeceği ücretleri düzenleyecektir. Bu hizmet ve işlem açıklamaları aşağıdaki gibidir. Üye, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin "[aktifegitim.com]" tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Üye bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  2. Üyelik bilgileri müşteri tarafından üye olunma sırasında girilen bilgilerdir. Bu bilgiler yapılan işlemlerde baz alınacağından müşteri ve üyenin bu bilgileri hatasız eksiksiz ve doğru girdiği varsayılmaktadır.
 3. Hak ve Yükümlülükler
  1. Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri
   1. Üye, üyeliği süresince, "[aktifegitim.com], " hizmetlerinden faydalanırken ve "[aktifegitim.com], "daki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, "[aktifegitim.com], "un ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu sözleşme ile belirlenen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.
   2. "[aktifegitim.com]’, üye olabilmek için reşit olmak, işbu sözleşme hükümleri uyarınca üyeliği daha önceden iptal edilmemiş olmak gerekmektedir. Reşit olmayan, üyeliği daha önce iptal edilmiş olan ve kişilerin işbu sözleşmeyi onaylamaları, üyelik sonucunu doğurmayacaktır. Üyeliğinin daha önce iptal edilmiş olduğu tespit edilen üyenin üyeliği iptal edilir.
   3. Üye, Akey Aktifeğitim Yönetim ve Bilişim Danışmanlığı Tur.Tic.Ltd.Şti. İnternet Hizmetleri'nin yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde üyelere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Akey Aktifeğitim Yönetim ve Bilişim Danışmanlığı Tur.Tic.Ltd.Şti. İnternet Hizmetleri'nden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.
   4. Üyelerin, Akey Aktifeğitim Yönetim ve Bilişim Danışmanlığı Tur.Tic.Ltd.Şti. İnternet Hizmetleri tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen üyelerin sorumluluğundadır. Üyelerin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı üyelerin ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan Akey Aktifeğitim Yönetim ve Bilişim Danışmanlığı Tur.Tic.Ltd.Şti. İnternet Hizmetleri'nin doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.
   5. Üyeler, "[aktifegitim.com], "daki ilgili bölümlere kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. Akey Aktifeğitim Yönetim ve Bilişim Danışmanlığı Tur.Tic.Ltd.Şti. İnternet Hizmetleri, üyeler tarafından "[aktifegitim.com], "a iletilen veya kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru, işbu sözleşmenin hükümlerine ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından ve/veya bu içerikler aracılığıyla diğer internet sitelerine yapılan yönlendirmelerden dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.
   6. Üyeler, Akey Aktifeğitim Yönetim ve Bilişim Danışmanlığı Tur.Tic.Ltd.Şti. İnternet Hizmetleri'nin yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, üye profillerini, üye bilgilerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez; üyelik üyenin kendisinden başka kişilerin kullanımına açılamaz. Üyeliğini başkasına kullandırttığı veya devrettiği tespit edilen üyenin üyeliği iptal edilir.
   7. Her üye, Akey Aktifeğitim Yönetim ve Bilişim Danışmanlığı Tur.Tic.Ltd.Şti. İnternet Hizmetleri ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki "[aktifegitim.com]", dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Akey Aktifeğitim Yönetim ve Bilişim Danışmanlığı Tur.Tic.Ltd.Şti. İnternet Hizmetleri ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Üyelerin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "[aktifegitim.com]", üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Akey Aktifeğitim Yönetim ve Bilişim Danışmanlığı Tur.Tic.Ltd.Şti. İnternet Hizmetleri doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
  2. Akey Aktifeğitim Yönetim ve Bilişim Danışmanlığı Tur.Tic.Ltd.Şti. İnternet Hizmetleri'nin Hak ve Yükümlülükleri
   1. Akey Aktifeğitim Yönetim ve Bilişim Danışmanlığı Tur.Tic.Ltd.Şti. İnternet Hizmetleri, "[aktifegitim.com]” üzerinden müşterinin talebi üzerine sipariş olarak ilettiği hizmetleri sağlayacaktır. Siparişin kabulü mesajı ile Akey Aktifeğitim Yönetim ve Bilişim Danışmanlığı Tur.Tic.Ltd.Şti. İnternet Hizmetleri ilgili ücreti tahsil ettiğini kabul edip söz konusu siparişte belirtilen hizmeti vereceğini taahhüt edecektir.
   2. Ödeme şekli, KDV farkları sipariş sırasında çıkartılacak toplam miktar ile belirtilerek müşterinin aylık veya yıllık ödeme tercihlerine göre ödemesi gereken ücretler Akey Aktifeğitim Yönetim ve Bilişim Danışmanlığı Tur.Tic.Ltd.Şti. İnternet Hizmetleri tarafından bildirilecektir.
   3. Sipariş kabulü ve işlemlerin onaylanmasından sonra Akey Aktifeğitim Yönetim ve Bilişim Danışmanlığı Tur.Tic.Ltd.Şti. İnternet Hizmetleri, müşteri siparişi detayında bulunan hizmete ilişkin kontrol panel, ftp, sql ve e-mail kullanıcı adları ve şifrelerini müşteriye iletecek ve hizmet başlamış olacaktır. İlgili hesapların ve şifrelerin sorumluğu müşterinin sorumluluğunda olup bu konulardan doğabilecek zarar ve ziyandan müşteri sorumlu olacaktır.
   4. Üye hizmet dahilinde sahip olduğu yazılım ve programları kullanarak erişim hakkı bulunmayan dosya veya programlara erişmemeyi, bu tarz bir sorundan dolayı herhangi bir problem yaratmamayı, oluşabilecek sorun ve problemlerde zararı karşılamayı taahhüt eder.
   5. Akey Aktifeğitim Yönetim ve Bilişim Danışmanlığı Tur.Tic.Ltd.Şti. İnternet Hizmetleri, "[aktifegitim.com], "da sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri, içerikleri ve üye profillerini, üyeler de dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Akey Aktifeğitim Yönetim ve Bilişim Danışmanlığı Tur.Tic.Ltd.Şti. İnternet Hizmetleri bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Üyeler, Akey Aktifeğitim Yönetim ve Bilişim Danışmanlığı Tur.Tic.Ltd.Şti. İnternet Hizmetleri'nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Akey Aktifeğitim Yönetim ve Bilişim Danışmanlığı Tur.Tic.Ltd.Şti. İnternet Hizmetleri tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde bizzat Akey Aktifeğitim Yönetim ve Bilişim Danışmanlığı Tur.Tic.Ltd.Şti. İnternet Hizmetleri tarafından yapabilir. Akey Aktifeğitim Yönetim ve Bilişim Danışmanlığı Tur.Tic.Ltd.Şti. İnternet Hizmetleri tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, üyeler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyelerin kendilerine aittir.
   6. Üye hizmeti dahilinde barındırdığı tüm dosya, döküman ve programlardan, web sitesi ve e-mail hizmetleri ile kullanacağı ve faydalanacağı tüm işlemlerden sorumlu olduğunu, söz konusu veri, bilgi ve beyanların yasalara aykırılığından doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluğu karşılamayı kabul ve taahhüt eder. İş bu konuda doğabilecek sorunlardan Akey Aktifeğitim Yönetim ve Bilişim Danışmanlığı Tur.Tic.Ltd.Şti. İnternet Hizmetleri'ne herhangi bir kusur iletilemez. Akey Aktifeğitim Yönetim ve Bilişim Danışmanlığı Tur.Tic.Ltd.Şti. İnternet Hizmetleri sayfaları göndermeden önce gözden geçirmez, doğrulamaz, ciro etmez veya kullanıcı tarafından yapılmış sayfalar için herhangi bir şekilde bir sorumluluk almaz. Akey Aktifeğitim Yönetim ve Bilişim Danışmanlığı Tur.Tic.Ltd.Şti. İnternet Hizmetleri kullanıcı hesaplarını bu ana hatları ihlal ettiği için veya başka bir sebeple veya Akey Aktifeğitim Yönetim ve Bilişim Danışmanlığı Tur.Tic.Ltd.Şti. İnternet Hizmetleri'nin kendi veya kullanıcılarından herhangi birinin işine zararlı olduğuna inandığı için fesih edebilir. Akey Aktifeğitim Yönetim ve Bilişim Danışmanlığı Tur.Tic.Ltd.Şti. İnternet Hizmetleri'nin hukuka aykırılık eden filleri ve eylemleri öğrendiğinden itibaren Üyeye haber vermeden üyeliğini silmek hakkına sahiptir.
   7. "[aktifegitim.com], " üzerindeki yönlendirmeler (link, banner) vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Akey Aktifeğitim Yönetim ve Bilişim Danışmanlığı Tur.Tic.Ltd.Şti. İnternet Hizmetleri'nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.
   8. Akey Aktifeğitim Yönetim ve Bilişim Danışmanlığı Tur.Tic.Ltd.Şti. İnternet Hizmetleri, "[aktifegitim.com], "da yer alan üye bilgilerini, ve üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, güvenlik, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir; bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.
   9. Üyenin, üyelik kayıt prosedürleri sırasında verdiği bilgiler, "[aktifegitim.com], "un reklamının yapılması ve pazarlanması amacıyla kullanılabilir.
   10. Teknik sorunlardan "[aktifegitim.com], "un yayınında kesintiler olabilir. Bu kesintilerden dolayı yaşanan iletişim ve ulaşmaya dair ilişkin kesintilerde Üye"nin yaşayacağı sorunlardan Akey Aktifeğitim Yönetim ve Bilişim Danışmanlığı Tur.Tic.Ltd.Şti. İnternet Hizmetleri sorumlu tutulamaz.
   11. "[aktifegitim.com], "da yayınlanan her türlü görüntü, yazı, fotoğraf ve diğer materyal Akey Aktifeğitim Yönetim ve Bilişim Danışmanlığı Tur.Tic.Ltd.Şti. İnternet Hizmetleri"nin izni olmadan diğer internet sitelerinde ve gazete, televizyon, radyo, dergi gibi konvansiyonel mecralarda yayınlanamaz.
   12. Akey Aktifeğitim Yönetim ve Bilişim Danışmanlığı Tur.Tic.Ltd.Şti. İnternet Hizmetleri, müşteri tarafından sipariş verilmiş ve ödemesi sorunsuz olarak gerçekleştirilmiş e-akademi hizmetlerinin verilmesi işini yürütecektir. Akey Aktifeğitim Yönetim ve Bilişim Danışmanlığı Tur.Tic.Ltd.Şti. İnternet Hizmetleri üye alanında belirtilen ve müşteriye e-posta yolu ile bildirilen e-akademi için, hizmet süresi bitiş tarihinden sonra, yapılacak olan yenileme ücreti web sitesinde ve müşteriye e-posta yolu ile duyurulacaktır.
 4. Ücretli Üyelik Esasları
  1. Akey Aktifeğitim Yönetim ve Bilişim Danışmanlığı Tur.Tic.Ltd.Şti. İnternet Hizmetleri", "[aktifegitim.com], "da belirli bir ücret karşılığında satın alınan bir üyelik hizmeti sağlamaktadır. Üyelik ücreti tahsil edilirken "Üye"nin verdiği bilgiler doğru kabul edilir. Bankalarda doğacak anlaşmazlıklardan "Akey Aktifeğitim Yönetim ve Bilişim Danışmanlığı Tur.Tic.Ltd.Şti. İnternet Hizmetleri" sorumlu değildir.
  2. Üyeler işbu sözleşmenin 3.A maddesinde belirtilen tüm yükümlülüklere sahiptir. Bu yükümlülüklere uymayarak üyelikleri iptal edilen üyelere ücret iadesi yapılmaz.
  3. "Akey Aktifeğitim Yönetim ve Bilişim Danışmanlığı Tur.Tic.Ltd.Şti. İnternet Hizmetleri", üyelikleri, üyelik süresi sona erdiğinde, iptal eder. Üyenin talebi olmaksızın, üyeliği otomatik olarak yenilemez.
  4. "Akey Aktifeğitim Yönetim ve Bilişim Danışmanlığı Tur.Tic.Ltd.Şti. İnternet Hizmetleri" üyelere ait kredi kartı bilgilerini hiç bir şekilde veritabanına kaydetmez. Sipariş sırasında müşteri bankanın sunduğu güvenli ödeme sayfasına yönlendirilir ve tüm işlemler bankanın web sitesinde yapılır. "Akey Aktifeğitim Yönetim ve Bilişim Danışmanlığı Tur.Tic.Ltd.Şti. İnternet Hizmetleri" sadece bankanın gönderdiği provizyon bilgilerini kaydeder.
  5. "Akey Aktifeğitim Yönetim ve Bilişim Danışmanlığı Tur.Tic.Ltd.Şti. İnternet Hizmetleri" üyelik satın alan her "Üye" için tahsil edilen ücret karşılığında fatura keser. Üye istediği takdirde [info@aktifegitim.com], adresine posta adresini göndererek adına kesilmiş faturaların adresine gönderilmesini talep edebilir.
 5. Hizmet Karşılığı Ödenecek Ücret
  1. İş bu sözleşmede belirtilen hizmetler karşılığı olarak ödenecek ücret sipariş işlemi sırasında belirtilen miktar kadardır. Belirtilen ücretlere KDV ilave edilerek hesaplanır ve müşteriye gösterilerek tahsilat gerçekleşir.
  2. Akey Aktifeğitim Yönetim ve Bilişim Danışmanlığı Tur.Tic.Ltd.Şti. İnternet Hizmetleri önceden haber vermeksizin fiyatlar ve tarifeler üzerinde ileriye dönük olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üye iş bu değişiklikler konusunda şimdiden oluşabilecek değişiklikleri kabul, beyan ve taahhüt eder.
  3. Yabancı Para Birimi olarak belirtilen ücretler fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek ödenir.
  4. Ücret hizmetin satınalındığı tarihde sipariş işlemi sırasında kredi kartı ile online olarak ödenir. Müşteri önceden bildirmek kaydı ile belirtilen banka hesap numaralarına da ödeme yapabilir.
  5. Akey Aktifeğitim Yönetim ve Bilişim Danışmanlığı Tur.Tic.Ltd.Şti. İnternet Hizmetleri, Üye ödeme işlemini tamamlayıncaya kadar ilgili hizmeti kapatma, açma hakkını saklı tutar.
  6. Verilen hizmetin doğası gereği her hangi bir hizmetin iptal edilerek ödenen ücretin iadesi mümkün değildir.
 6. Askıya alınma
  1. Ödeme konusunda problem yaşanması, kredi kartı ile online ödeme sırasında olan müşterilerde provizyon sorunları veya hüküm ve yükümlülükler ile ilgili Akey Aktifeğitim Yönetim ve Bilişim Danışmanlığı Tur.Tic.Ltd.Şti. İnternet Hizmetleri, müşteriye verilen hizmetlerin tümünü, e-mail, web, ftp hesaplarının tamamını durdurma hakkını saklı tutar.
  2. Akey Aktifeğitim Yönetim ve Bilişim Danışmanlığı Tur.Tic.Ltd.Şti. İnternet Hizmetleri’ndeki kayıt bilgilerinizin ve yayınlanan bilgileriniz sitenizin çeşitli yerlerinde tanıtımını yaptığınız ürünlerin, yayınladığınız mesajların, web sitenizde bulundurduğunuz bilgilerin, yasalara aykırı olmaması (tüketiciyi koruma, haksız rekabet yasası vb.) sahte, çalıntı olmaması, hiçbir virüs veya herhangi bir programa zarar verecek bir programlama özelliği içermemesi ve üçüncü bir tarafın hiçbir tescil hakkı, teklif hakkı vb haklarının çiğnenmemesi pornografi veya çıplaklık içermemesi site üyelerine istenmeyen (spam) mailler gönderme amacıyla kullanılmaması gerekmektedir.
  3. Yukarıdaki haller gerçekleşirse, durumun devam süresince müşteri adına e-mail, web, ftp erişimleri yapılamaz ve e-mail hesapları bloklanarak gelen e-mailler geri çevrilir.
 7. Fikri Mülkiyet Hakları
  1. "[aktifegitim.com], "un (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları "Akey Aktifeğitim Yönetim ve Bilişim Danışmanlığı Tur.Tic.Ltd.Şti. İnternet Hizmetleri"ne aittir ve/veya "Akey Aktifeğitim Yönetim ve Bilişim Danışmanlığı Tur.Tic.Ltd.Şti. İnternet Hizmetleri" tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Üyeler, "[aktifegitim.com], "dan sağlanan hizmetleri, yer alan bilgileri ve "Akey Aktifeğitim Yönetim ve Bilişim Danışmanlığı Tur.Tic.Ltd.Şti. İnternet Hizmetleri"nin fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının "Akey Aktifeğitim Yönetim ve Bilişim Danışmanlığı Tur.Tic.Ltd.Şti. İnternet Hizmetleri"nin hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez, aksi takdirde lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı "Akey Aktifeğitim Yönetim ve Bilişim Danışmanlığı Tur.Tic.Ltd.Şti. İnternet Hizmetleri"nden talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. Üyeler "Akey Aktifeğitim Yönetim ve Bilişim Danışmanlığı Tur.Tic.Ltd.Şti. İnternet Hizmetleri"nin fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.
 8. Üyeliğin Sona Ermesi
  1. "[aktifegitim.com]’a üye olarak kabul etmiş sayılacağınız, yukarıdaki kuralları içeren anlaşma, "[aktifegitim.com], tarafından herhangi bir anda, önceden uyarı yapılmaksızın bitirilebilir. Aynı şekilde siz de herhangi bir zamanda "[aktifegitim.com]’u bilgilendirmeniz durumunda 24 saat içinde üyeliğiniz iptal edilecek ve bu sözleşme sonlandırılmış sayılacaktır. Son bulma durumunda, "[aktifegitim.com], sayfalarına ve hizmetlerine erişme yetkiniz artık yoktur. Ücretli üyeliğin iptali durumunda, "[aktifegitim.com], tarafından bir geri ödeme yapılmaz.
 9. Sözleşmenin Feshi
  1. İşbu sözleşme üyenin üyeliği iptal edilinceye kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, üyenin üyelik süresinin dolması geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.
  2. "Akey Aktifeğitim Yönetim ve Bilişim Danışmanlığı Tur.Tic.Ltd.Şti. İnternet Hizmetleri", üyelerin işbu sözleşmede belirtilen hükümleri ve site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve üyeler fesih sebebiyle "Akey Aktifeğitim Yönetim ve Bilişim Danışmanlığı Tur.Tic.Ltd.Şti. İnternet Hizmetleri"nin uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.
 10. Mücbir Sebepler
  1. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Akey Aktifeğitim Yönetim ve Bilişim Danışmanlığı Tur.Tic.Ltd.Şti. İnternet Hizmetleri" işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Akey Aktifeğitim Yönetim ve Bilişim Danışmanlığı Tur.Tic.Ltd.Şti. İnternet Hizmetleri" için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Akey Aktifeğitim Yönetim ve Bilişim Danışmanlığı Tur.Tic.Ltd.Şti. İnternet Hizmetleri"nden herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Akey Aktifeğitim Yönetim ve Bilişim Danışmanlığı Tur.Tic.Ltd.Şti. İnternet Hizmetleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.
 11. İletişim ve bilgi adresleri
  1. Taraflar konusu sözleşmeden kaynaklanan her türlü tebligat için taraflar sipariş adresinde belirtilen posta adreslerini yasal ikametgah olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.
  2. Bu adreslere yapılan her türlü tebligat tarafların eline ulaşmasa bile tebliğ edilmiş kabul edilecektir. İş bu adreslere ait değişiklikler diğer tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe eski adresler geçerli olacaktır.
  3. "Akey Aktifeğitim Yönetim ve Bilişim Danışmanlığı Tur.Tic.Ltd.Şti. İnternet Hizmetleri sözleşme süresi içinde müşteri'ye tahsis ettiği elektronik posta adresine mesaj, bilgi, yazı, ihtar, ödeme bildirimi, hesap hareket çizelgesi, hesap ekstresi gönderebilir. Müşteri söz konusu elektronik iletilerin alınmadığı yada kendisine ulaşmadığı iddiasında bulunamayacağı gibi, söz konusu iletilerin gönderildikleri tarihten 1 gün sonra yasal anlamda tebliğ etmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.
 12. Uygulanacak Hukuk ve Yetki
  1. İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

İşbu Sözleşme 12 maddeden ibaret olup, itiraz durumunda, yalnızca Akey Aktifeğitim Yönetim ve Bilişim Danışmanlığı Tur.Tic.Ltd.Şti. İnternet Hizmetleri tarafından tutulan kayıtlar esas alınır.

Sorularınız mı var?

Telefon:

(0312) 284 4865|

Yukarıda yer alan telefon numarasından hafta içi 09:30 - 17:00 arasında bize ulaşabilirsiniz.