Yaratıcı Problem Çözme Teknikleri ve TRIZ Eğitim Semineri

Yaratıcı Problem Çözme Teknikleri ve TRIZ Eğitim Semineri

Sorun / Fırsat

İş yaşamımızda, her gün çeşitli tür ve boyutta problemle karşı karşıya kalıyoruz. Bazılarını hızlı bir şekilde çözüyoruz. Bazılarını ise çözüm için erteliyor, görmezden geliyor veya problemle birlikte yaşıyoruz. Ortaya çıkan sonuçları çözümlemek yerine, problemin ortaya çıkmasına neden olan sebepleri ortadan kaldırmadığımız da ise kısır döngülerle uğraşmaktayız. 

Yaptığınız işlerde iki tür problem / sorunla karşılaşırsınız:

 1. Çözümü bilinen sorunlar: Bu tür sorunlar, kitaplar, teknik dergiler ya da konu uzmanlarına danışılarak kolayca çözülebilir.
 2. Çözümü bilinmeyen sorunlar: Yaratıcı problem olarak da bilinen ikinci tip sorunlar ise, bilinen çözümün olmadığı ve getirilen çözüm önerilerinin birbirleriyle çelişebildiği sorunlardır. Bu tür sorunlara yaratıcı sorunlar adı verilir.

Bir problem / sorun ile karşılaştığınızda önünüzde iki seçenek bulunur:

 1. Kendi bilgi ve tecrübelerinize dayanarak çözmek,
 2. Çözüm için bir sistematik yaklaşım kullanmak.

Üretim ve imalat yapan işletmelerde, yaşanan problemlerin çözümü veya yeni ürün geliştirme aşamalarında genelde birinci yaklaşım kullanılır. Bu yaklaşım çoğu zaman maliyetlerin artmasına yol açar. Problemlerin hızlı, etkili, düşük maliyetli ve kısa bir sürede çözülmesi, başarı için gerekli yetkinliklerden birisidir.

TRIZ yöntemi, 1946 yılında Sovyetler Birliği Patent Ofisinde çalışmakta olan Genrich Altshuller ve meslektaşları tarafından, dünya üzerinde var olan yaklaşık 400.000 patentin incelenmesi ve ortak özelliklerine göre sınıflandırılması ile geliştirilmiştir. TRIZ yönteminde sorunlar, bu güne kadar yaklaşık 2.8 milyon patent incelenerek sınıflandırılmış, genel tanımları yapılmış ve 39 mühendislik parametresine indirgenmiştir. Bunun sonucunda yaklaşık 6,400 çözüm noktasına ulaşılmıştır. 

Bir problemi çözmek için TRIZ yaklaşımını öğrenmek ve bunu günlük çalışmaların bir parçası haline getirmek, rekabet gücünüzün artmasına yardımcı olur. TRIZ yaratıcı problem çözme teknikleri; çözümü bilinmeyen sorunları sistematik bir yaklaşım ile analiz ederek istenen çözümlerin üretildiği bir yaklaşımdır.

TRIZ yaratıcı problem çözme teknikleri ile ortaya çıkan çözümler kolayca patent başvurularında kullanılabilir. Yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi de TRIZ yaklaşımı ile mümkündür.

TRIZ yaratıcı problem çözme teknikleri aşağıdaki alanlarda kullanılmaktadır:

 • Mevcut ürünlerin iyileştirilmesi,
 • Yeni ürünler geliştirilmesi,
 • Üretim tekniklerinin geliştirilmesi,
 • Patent alınması ve yeni patentlerin geliştirilmesi,
 • Kısa ve uzun dönemli ürün yaşam döngülerinin belirlenmesi,
 • ARGE çalışmalarının yapılması,
 • Üretim maliyetlerinin azaltılması,
 • Proses maliyetlerinin azaltılması ve iyileştirilmesi,
 • Mühendislik maliyetlerinin azaltılması,
 • Yeni teknolojilerin geliştirilmesi,
 • İnovasyon yol haritalarının hazırlanması.

Rolls-Royce, Ford, Daimler-Chrysler, Caterpillar,Matsushita, Ricoh, Tokyo Electric, Toyota, Hyundai, POSCO, BMW, Bombardier, Continental, Daimler Chrysler, European Space Agency, Johnson & Johnson, Boeing, Bosch, NASA, Hewlett Packard, Motorola, General Electric, Xerox, IBM, LG, Samsung, Intel, Procter & Gamble, Arçelik, Mars gibi bir çok şirket TRIZ yaklaşımı yıllardır ürün geliştirmekte ve patent almaktadır.

Hangi konularda gelişim sağlanmalı?

Eğitim seminerinde yer alan konular

 • Problem ve Sorun Temel Kavramları
 • Problem Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı
 • Geleneksel ve sistematik inovasyon yaklaşımları
 • Problem kaynakları ve tespiti
 • Durum Analizleri
 • Çözüm Analizleri
 • Teknik sistemlerin evrimi
 • TRIZ: Çelişkiler Matrisi ve 40 Temel Prensip
 • S Dalgası
 • İnovasyon Aşamaları
 • 9 Kutu sistem mühendisliği yaklaşımı
 • Kuvvet Analizi
 • Üç Nokta Analizi (GFT)
 • Matris Analizi
 • Fikir Fırtınası ve Ortak Akıl oluşturma
 • Swap Sort
 • Ağaç Analizleri
 • Bilgi Haritaları
 • Aksiyon Haritaları
 • Örneklerle Uygulamalı Yaratıcı Problem çözme teknikleri
 • Problem çözümünde iş haritaları ve diğer tekniklerin birlikte kullanılması

Çözüm

Problem çözme becerisi, kişilerin deneyimleri ile doğal olarak oluşturduğu bir kabiliyettir. Bu tür kabiliyetler genelde yaşanan tecrübelerin sayısı ile doğru orantılıdır. Bu nedenle uzun süre aynı alanda çalışan kişiler bu deneyime sahip olurlar. TRIZ yaratıcı problem çözme teknikleri ile deneyim süresinden bağımsız olarak bu kabiliyetlerin hızlı bir şekilde kazanılması mümkün hale gelir.

TRIZ problem çözme teknikleri ile, kısa süre içerisinde birden fazla çözüm geliştirilebilir. Bu yaklaşımın bir kurum kültürü haline dönüştürülmesi ve günlük iş akış süreçlerine entegre edilmesi ile şirket içerisinde yaratıcılık doğal bir kabiliyet haline dönüşür. Ürün geliştirme, maliyet azaltma gibi çalışmalar kolaylaşır. İmalat süreçlerinde sürekli iyileşme çalışmaları sonucunda şirketin rekabet gücü artar. İnovasyon çalışmalarınızı sistematik hale getirmek gerekir. Bu yaklaşım sizi rakiplerinizden bir kaç yıl ileriye götürür.

Alınacak patentlerle yapılan geliştirmeler korma altına alınır. Mühendislik maliyetlerinin ve harcanan zamanın azalması ile yeni ürünlerin gelişimi için gereken zaman ve kaynaklar ortaya çıkar. Ortaya çıkan bu verimlilik şirket bilançolarında ilave kazanç yaratır.

TRIZ eğitim seminerinde, katılımcıların başarısı için gerekli teknik ve sosyal kabiliyetlerin kazandırılması hedeflenmiştir. Eğitim semineri aktarılan bu bilgilerin kolayca kullanılması için yoğun uygulama modülleri ile zenginleştirilmiştir.

Bu eğitim seminerine katılmak size ne yarar sağlar?

Program sonunda katılımcılar, kurumda ve görev aldıkları alanlarda karşılaştıkları problemleri ve ortaya çıkma nedenlerini kolayca tanımlayabilir hale geleceklerdir. Öğrendikleri teknik ve sosyal kabiliyetlerle yaratıcı düşünme becerileri gelişecektir. Her problemi kendilerini geliştirmek için bir fırsat olarak görmeye başlayacaklardır.

Problemlerin çözümünde sağlıklı karar almak için gereken bilgi ve becerilere sahip olacaklardır. Seminer sonunda kişisel performanslarını ve iş verimliliklerini nasıl geliştirebileceklerini fark edeceklerdir

 •  Sorunları ve kök nedenlerini doğru şekilde belirleyebilirsiniz
 •  İmalat alanındaki sorunlarınızı kolay çözümlersiniz
 •  Ürün geliştirme ve patent alma sürecinizi hızlandırabilirsiniz
 •  Farklı yaklaşımlarla inovasyon kabiliyetlerinizi geliştirebilirsiniz
 •  Bulduğunuz çözümler arasında optimum yöntemleri nasıl seçeceğinizi öğrenirsiniz
 •  TRIZ yaklaşımını bir kurum kültürü haline getirebilirsiniz
 •  Sistem mühendisliği kabiliyetlerinizi geliştirebilirsiniz
 •  Ürün tasarım sürecinizi kısaltabilirsiniz
 • İmalat süreçlerinizi ve proseslerini iyileştirebilirsiniz
 • ARGE maliyetlerinizi azaltabilirsiniz
 • Yeni teknolojiler geliştirebilirsiniz

Bu eğitime kimler katılmalı?

 • İmalat müdürleri
 • Kaizen ekip liderleri
 • Yönetici adayları
 • ARGE Mühendisleri
 • ARGE Yöneticileri
 • Proje yöneticileri
 • Ekip Liderleri
 • Sistem Mühendisleri
 • TPM ve TQM Uzmanları
 • Üretim ve Bakım Destek Personeli

Bu eğitimde kullanılan teknikler neler?

 • Buzkırıcılar, Eğitim Aktiviteleri ve Benzetimler
 • Örnek Vakalar ve Ortak Akıl Çalışmaları
 • Aktifeğitim Teknikleri

Bu eğitimde geliştireceğiniz yetkinlikler neler?

 • Sistem Mühendisliği Yetkinliği
 • İnovasyon Yetkinliği
 • Yazılı İletişim Yetkinliği
 • Başarı Odaklı Çalışma Yetkinliği
 • Hedef Belirleme Yetkinliği
 • Planlama ve Organizasyon Yetkinliği
 • Problem Çözme Yetkinliği
 • Yazılı Çalışma Kültürü Yetkinliği
 • Kaizen Çalışmaları Yetkinliği
 • Kök Neden Analizi Yetkinliği
 • Ürün Geliştirme Yetkinliği
 • Patent Geliştirme Yetkinliği
 • Karar Alma Yetkinliği
 • Ürün Tasarım Yetkinliği
 • TRIZ Yetkinliği

Belgelendirme

Eğitim semineri sonunda Yetkinlik Gelişim Belgesi verilir.

İptal ve Değişiklik

Eğitim seminerine herhangi bir nedenle katılamama durumunda, önceden bilgi verilmesi koşuluyla ödenen ücret, bir başka seminerde kullanılmak üzere açık hale dönüştürülebilir. Aksi durumda seminer bedeli fatura edilir. Seminer gününden önce bildirilen katılımcı değişikliği kabul edilmektedir. Aktifeğitim'in seminer yerini değiştirme, erteleme ve iptal etme hakkı saklıdır.

%100 Memnuniyet Garantisi

Eğitim seminerinde öğrendiğiniz bilgileri 12 ay boyunca tümüyle uygular, üzerinize düşen görevleri yerine getirir, gerekli pratik çalışmaları yapar ve buna rağmen bir ilerleme elde edememezseniz, ödediğiniz ücreti tümüyle iade ediyoruz. Bu yaklaşımdan yararlanmak için geri bildirim anketimizi doldurmanız yeterlidir. % 100 memnuniyet garantisi bizim size taahhüdümüzdür.

Eğitim Tarihleri ve Yeri

2-3 Mart 2022 - Ankara

2 Gün - (09:30 - 16:00)

Ağırlama

Eğitim semineri süresince çay-kahve ikramı ve öğle yemeği eğitim ücretine dahildir

Eğitim Bedeli

Eğitim seminerine kişi başı katılım bedeli: 2.600.-TL + KDV

İletişim Formu

Lütfen ilgili konuyu seçiniz

Lütfen seçim yapın
Lütfen Adınızı ve Soyadınızı yazınız
Lütfen telefon numaranızı yazınız
@
Lütfen E-posta adresinizi yazınız
Lütfen şehir seçimi yapın
Lütfen taleplerinizi yazınız
Formu kayıt etmek için yukarıdaki kutuyu onaylamanız gerekir