Yetkinlik Tanımları ve Performans Değerlendirme Eğitim Semineri

Yetkinlik Tanımları ve Performans Değerlendirme Eğitim Semineri

Sorun / Fırsat

Yapılan iş sonuçlarının değerlendirilmesi endüstri devrimlerinin ayrılmaz bir parçası olarak gelişim süreçlerinde yer almıştır. Makine performansının yüksek olması, tek başına iş sonuçlarının olumlu yönde etkisinin olmadığını fark edildiğinde süreçler içerisindeki insanlarında önemi fark edilmiştir. Önce makinelerin performansının ölçülmesi ile başlayan bu süreç, günümüzde çalışanlarında bu değerlendirme süreçlerine dahil edilmesi ile gelişmeye devam etmektedir. Öncelikle  üretim bölümlerinde çalışan operatörlerin değerlendirilmesi ile başladı ve bütün birimlerin değerlendirme sürecine dahil edilmesi ile bugünkü halini aldı.

Artık her alanda çalışan personelin performans değerlendirmesinin yapılması, başarı ve başarısızlıkların gözden geçirilmesi kaçınılmaz hale geldi. Performans değerlendirme yaklaşımları çeşitlendi ve genişledi.    

Çalışanlarının gösterdiği performansı tarafsız, doğru ve düzenli olarak değerlendirmek ve sonuçları paylaşmak yönetimin temel fonksiyonlarından biridir. Başarılı ve kurumsal şirketleri diğerlerinden ayıran en önemli fark ise; bu şirketlerin çalışanlarının performansını sadece değerlendirmekle kalmayıp, hedefler doğrultusunda yönlendirmeleri ve yönetmeleridir.

Bu çalışmanın gereken olgunluk düzeyinde yapılması ise, yetkinlik tanımlarının doğru oluşturulmasına bağlıdır. Yetkinlik veya kabiliyet kavramları yönetim ekibinin bugüne kadar bilgi derinliği az olan alanlardan birisidir. Bu konuda yapılan çalışmaları analiz ettiğinizde sizde aynı bulgulara ulaşacaksınız. Yetkinlik tanımlarının hatalı veya eksik tanımlanması, değerlendirme sistemin doğru çalışmasının önündeki en önemli engellerden birisidir. Bu alanda yapılan bir başka hata ise değerlendirme sonuçlarının sadece ücret ödemeleri ile ilişkilendirilme sidir. 

İşe alım başta olmak üzere bir çok insan kaynakları süreçlerinde “yetkinlik” kavramı, son yıllarda üzerinde çok fazla konuşulan konulardan birisidir. Daha önce iş analizlerinin sonuçlarına dayandırdığımız işe alım, performans, ücret, eğitim gibi bir çok sistem artık bu “yeni” alan üzerinde geliştirilmektedir.

Hiç kimse başarısız olmak veya kötü bir performans ortaya koymak için işe gitmez. Başarısız personel yoktur, kişileri başarısızlığa götüren sistemler vardır. En iyi yetkinliklere sahip bir çalışanın, kötü tasarlanmış bir değerlendirme sistemi içinde başarısız olduğunu göreceksiniz.

Performans yönetiminde atılan her doğru adım, çalışan tatmini ve şirket karlılığını arttırmaya yönelik önemli bir katkıdır. Yetkinlik bazlı performans değerlendirmeye dayanan yaklaşım, rekabet ortamında çalışanların verimliliğinin ortaya çıkarılmasında en etkili yöntemlerden birisidir.


Hangi konularda gelişim sağlanmalı?

Bu eğitimdeki konular 

 • Yetkinlik nedir? Nasıl Tanımlanır?
 • Kalite sistemleri ve yetkinlik tanımları ilişkisi
 • İş, görev analizleri, görev tanımları ve yetkinlik ilişkisi
 • Temel yetkinliklerin tanımlanması
 • Teknik yetkinliklerin tanımlanması
 • Sosyal yetkinliklerin tanımlanması
 • Performans Yönetimi Nedir?
 • Performansı Değerlendirirken Dikkat Edilmesi Gereken Temel İlkeler
 • İdeal Bir Performans Değerlendirme Sisteminin Özellikleri
 • Bireylerin, Takımların Performanslarını Temel Alan Yöntemler ve farkları
 • Hedeflere Göre Performans Değerlendirme
 • Değerlendirme Türleri ve Teknikleri
 • Yetkinliklere Dayalı 360 Derece Performans Değerlendirme Teknikleri
 • Performans Değerlendirme Formu ve Süreç Tasarımı
 • Bireysel Gelişim Formu ve Süreç Tasarımı
 • İnsan Kaynakları Bölümünün, Yönetici ve Çalışanların Hazırlanması
 • Kariyer Planlaması ve Performans Değerlendirme
 • Eğitim Planlaması ve Performans Değerlendirme
 • Değerlendirme ve Raporlarda Dikkat Edilecek Noktalar
 • Performans Değerlendirme Görüşme Uygulamaları
 • Performansın Ödüllendirilmesi ve Geliştirilmesi
 • Örnek Bir Performans Yönetim Sisteminin Tasarlanması
 • Değerlendirme Merkezi Uygulamaları

Çözüm

Şirketinize her alanda katma değer yaratacak bir performans değerlendirme sistemi kurmak, yeterli bilgi derinliğine sahip kişilerce kolayca uygulamaya dönüştürülebilir. Sistemin oluşturulması aşamasında, mevcut iş süreçlerinizi ve olgunluk düzeyini nasıl ölçmeniz gerektiğini de öğrenirsiniz. Unvan bazlı ve doğru tasarlanmış bir performans değerlendirme sistemi ile bu alanda yaşadığınız sorunları kısa sürede çözümleyebilirsiniz.

Eğitim seminerinde elde edeceğiniz uygulama atölyeleri çalışmaları ile, performans değerlendirme formlarından, süreçlerin tasarımına kadar kapsamlı bilgiler edinirsiniz. Şirketinize ve içinde bulunduğunuz sektöre yönelik özel yetkinlik tabloları ile yapacağınız çalışmaları kısa sürede tamamlayabilirsiniz. Sistemin uygulayama dönüştürüldüğü aşamalarda (Üst yönetim, yöneticileri eğitimleri) neler yapılması gerektiğine ilişkin başarı örneklerini analiz etme fırsatı bulursunuz.

Bireysel performansların ve takım performanslarının değerlendirme yaklaşımlarını karşılaştırma tabloları ile kendinize özgü süreçleri tasarlayabilirsiniz. Performans değerlendirme sonuçlarını, eğitim, kariyer, yetkinlik gelişimi gibi alanlarda nasıl kullanabileceğinizi örneklerle inceleyebilirsiniz.

Bu eğitim seminerinde, yetkinlik tanımlarının oluşturulmasını, performans değerlendirme sistemlerinin örneklerle açıklanması, iş kolunuza en uygun yapının tartışılması, uygulamada karşılaşılan sorunların tanımlanması, değerlendirenlerin ve personelin süreç içindeki rol ve sorumluluklarının ortaya konulması amaçlanmaktadır.

Çalışanların kendi kişisel performanslarını, yöneticileri ile birlikte hem bireysel hem de takım olarak doğru ve tarafsız olarak değerlendirmelerine ve yönetmelerine yönelik hazırlanmış uygulama ağırlıklı bir eğitimdir.

Bu eğitim seminerine katılmak size ne yarar sağlar?

 • Yetkinlik tanımlarının nasıl yapılacağını öğrenirsiniz
 • Kalite sistemleri ile yetkinlik arasındaki ilişkileri doğru şekilde tanımlayabilirsiniz
 • İş, görev analizlerinin nasıl yapılması gerektiğini görürsünüz
 • Temel, Teknik ve Sosyal yetkinlik tanımı farklarını öğrenir ve hazırlayabilirsiniz
 • Performans değerlendirme sürecinizi oluşturabilirsiniz
 • Birey ve takım performanslarını nasıl birleştirebileceğinizi öğrenirsiniz
 • Hedeflere göre performans sistemini oluşturabilirsiniz
 • 90-180-360 Derece performans sistemini hedeflerle birleştirmeyi görürsünüz
 • Performans değerlendirme formlarını hazırlayabilir ve süreç akışını yazabilirsiniz
 • Bölüm yöneticilerinizi ve çalışanlarınızı nasıl bilgilendirileceğinizi öğrenirsiniz
 • Bireysel gelişim formları tasarlayabilirsiniz
 • Eğitim planlarınız ile performans değerlendirme sonuçlarınızı entegre edebilirsiniz
 • Kariyer haritalarını daha kolay hazırlayabilirsiniz
 • Görüşme süreçlerini hazırlayabilirsiniz
 • Ödüllendirme sisteminin hazırlanmasını öğrenirsiniz
 • Değerlendirme merkezi uygulamaları ve kullanılan alanlar hakkında bilgi sahibi olursunuz

Bu eğitime kimler katılmalı?

 • İnsan Kaynakları Uzmanları
 • İnsan Kaynakları Bölüm yöneticileri
 • Satış yöneticileri
 • İmalat müdürleri
 • Kaizen ekip liderleri
 • Yönetici adayları
 • Perakende ve mağaza yöneticileri
 • Departman yöneticileri
 • Proje yöneticileri
 • Genel Müdürler
 • Ekip Liderleri

Bu eğitimde kullanılan teknikler neler?

 • Uygulama Atölyeleri
 • Buzkırıcılar, Eğitim Aktiviteleri ve Benzetimler
 • Örnek Vakalar ve Ortak Akıl Çalışmaları
 • Yetkinlik Gelişim ve Değerlendirme Testleri
 • Aktifeğitim Teknikleri

Bu eğitimde geliştireceğiniz yetkinlikler neler?

 • Yazılı İletişim Yetkinliği
 • Değerlendirme Sistematiği Yetkinliği
 • Sözlü İletişim Yetkinliği
 • Veri Analizi Yetkinliği
 • Planlı Çalışma Yetkinliği
 • İş Analizi Yetkinliği
 • Hedef Belirleme Yetkinliği
 • Stratejik Planlama Yetkinliği
 • Kariyer Planlama Yetkinliği
 • Yetkinlik Tanımları Oluşturma Yetkinliği
 • Süreç Tasarım Yetkinliği
 • Form Tasarım Yetkinliği
 • Planlama ve Organizasyon Yetkinliği
 • Eğitim Planlama Yetkinliği
 • Görüşme Tasarımı Yetkinliği
 • Ödüllendirme ve Motivasyon Yetkinliği
 • Değerlendirme Merkezi Yetkinliği

Belgelendirme

Eğitim semineri sonunda Yetkinlik Gelişim Belgesi verilir.

İptal ve Değişiklik

Eğitim seminerine herhangi bir nedenle katılamama durumunda, önceden bilgi verilmesi koşuluyla ödenen ücret, bir başka seminerde kullanılmak üzere açık hale dönüştürülebilir. Aksi durumda seminer bedeli fatura edilir. Seminer gününden önce bildirilen katılımcı değişikliği kabul edilmektedir. Aktifeğitim'in seminer yerini değiştirme, erteleme ve iptal etme hakkı saklıdır.

%100 Memnuniyet Garantisi

Eğitim seminerinde öğrendiğiniz bilgileri 12 ay boyunca tümüyle uygular, üzerinize düşen görevleri yerine getirir, gerekli pratik çalışmaları yapar ve buna rağmen bir ilerleme elde edememezseniz, ödediğiniz ücreti tümüyle iade ediyoruz. Bu yaklaşımdan yararlanmak için geri bildirim anketimizi doldurmanız yeterlidir. % 100 memnuniyet garantisi bizim size taahhüdümüzdür.

Eğitim Tarihleri ve Yeri

18-19 Şubat 2021 - Ankara

2 Gün - (09:30 - 16:00)

Ağırlama

Eğitim semineri süresince çay-kahve ikramı ve öğle yemeği eğitim ücretine dahildir

Eğitim Bedeli

Eğitim seminerine kişi başı katılım bedeli: 2.200.-TL + KDV

İletişim Formu

Lütfen ilgili konuyu seçiniz

Lütfen seçim yapın
Lütfen Adınızı ve Soyadınızı yazınız
Lütfen telefon numaranızı yazınız
@
Lütfen E-posta adresinizi yazınız
Lütfen şehir seçimi yapın
Lütfen taleplerinizi yazınız
Formu kayıt etmek için yukarıdaki kutuyu onaylamanız gerekir